PARTNER PORTALU
 • BGK

Gdzie po fundusze unijne? Konkursy rwą z kopyta, 15 z 16 województw rozpoczyna ostatnie nabory z RPO w I kw. 2017

 • Agnieszka Widera    16 marca 2017 - 14:09
Gdzie po fundusze unijne? Konkursy rwą z kopyta, 15 z 16 województw rozpoczyna ostatnie nabory z RPO w I kw. 2017
Nabory w konkursach na m.in. nowe miejsca w przedszkolach rozpoczną się lada dzień w woj. lubelski, podlaskim i świętokrzyskim (fot.fotolia)


Przygotowanie terenów inwestycyjnych, aktywizacja bezrobotnych, gospodarka odpadami, edukacja przedszkolna, rozwój e-usług, budowa ścieżek rowerowych, zdrowotne programy profilaktyczne – to tylko niektóre z zadań, na które można pozyskać unijne pieniądze w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Sprawdzamy, w jakich konkursach rozpoczną się nabory w poszczególnych województwach do końca marca.
• Każdy z regionów ma swój harmonogram konkursowy w ramach RPO, ale konkursy dotyczą podobnych zakresów działań i zadań.

• Koniec marca to dla jednych województw - jak warmińsko-mazurskie, istny wysp naborów konkursowych, zaś dla innych (w woj. pomorskim w tym czasie nie rozpocznie się żaden nowy nabór), czas oczekiwania na II kwartał.

• Tam, gdzie konkursy się rozpoczynają, istotną informacją dla wnioskodawców jest czas na złożenie wniosku, bo w wielu konkursach nabór potrwa raptem kilka dni.

Województwo dolnośląskie

• Aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach konkursu ogłoszony jest nabór na wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Konkurs w ramach Działania 8.7 realizowany będzie na rzecz upowszechniania profilaktyki wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy.

Nabór wniosków: 16 marca – 23 marca 2017.

Województwo kujawsko-pomorskie

• Przygotowanie terenów inwestycyjnych. Samorządy terytorialne oraz spółki samorządowe mogą się ubiegać o wsparci dla projektów dotyczących zakupu terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz ich kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie. Chodzi zarówno o rozszerzanie istniejących terenów inwestycyjnych, jak i tworzenie nowych. Dofinansowanie może dotyczyć także uporządkowania i przygotowania do takich funkcji obszarów powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych czy popegeerowskich.

Nabór wniosków: 31 marca - 18 kwietnia 2017.

• Tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Mikro-, małe i średnie firmy, grupy przedsiębiorstw, a także ich partnerstwa z jednostkami naukowymi mogą się ubiegać o wsparcie na tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej dla biznesu, służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. Oddzielne nabory wniosków przewidziano dla firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz dla przedsiębiorstw, które chcą kontynuować i rozszerzyć taką działalność. Trzeci konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych działających w partnerstwie.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca i potrwają do 12 maja, 19 maja oraz 26 maja 2017.

• Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W pierwszym z dwóch ogłoszonych konkursów grupy przedsiębiorstw (zwłaszcza klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych, usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej oraz udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Drugi z konkursów dotyczy promocji terenów inwestycyjnych przez samorządy lokalne. W puli jest w sumie 30 milionów złotych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • red., 2017-03-17 08:56:23

  Do ana: Jest kilka w podkarpackim, opisane w artykule, trzeba tylko znaleźć - podpowiadamy str. 9:)
 • ana, 2017-03-17 07:54:38

  W podkarpackim nie będzie żadnych konkursów??
 • jadek, 2017-03-16 17:47:37

  po co składac wniosek? i tak już kolegom i koleżankom przyznane te pieniądze...