Gmina ma 90 dni na odjęcie od limitu zobowiązań raty kredytu

Raty kredytu zaciągniętego przez gminę na projekt unijny mogą być odejmowane od limitu zobowiązań jst wraz z odsetkami maksymalnie do 90 dni po otrzymaniu refundacji - wyjaśnia RIO.
Gmina ma 90 dni na odjęcie od limitu zobowiązań raty kredytu

Chodzi o wyłączenia z indywidualnego limitu zadłużenia kredytów zaciągniętych na pokrycie wydatków związanych z projektami unijnymi. Wynika on z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

RIO przypomina, że jeżeli samorząd zaciągnął kredyt, pożyczkę bądź wyemitował obligacje na pokrycie wydatków podlegających refundacji (części unijnej), powinien odliczyć (odjąć) od limitu spłaty swoich zobowiązań raty tych zobowiązań wraz z należnymi odsetkami i dyskontem przez cały okres realizacji programu, projektu lub zadania w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu krajowego. Odliczeniu od limitu spłaty zobowiązań będzie podlegała rata tych zobowiązań przez cały okres realizacji programu, projektu lub zadania oraz nie dłużej niż do 90 dni po zakończeniu i otrzymaniu refundacji środków, a kwoty należnych odsetek i dyskonto przez cały okres spłaty tych zobowiązań.

Zaplanowanie przez samorządy otrzymania refundacji w danym roku budżetowym wyklucza możliwość stosowania wyłączeń spłaty zobowiązań w latach następnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE