Gminy zainwestują w zieloną energię

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 19-04-2010
  • drukuj
Budowę farm wiatrowych, kolektorów słonecznych lub małych hydroelektrowni wesprą pieniądze europejskich podatników. O ich pozyskanie mogą walczyć także samorządy.
Gminy zainwestują w zieloną energię

Za realizację części programu „Infrastruktura i środowisko” odpowiada resort gospodarki. Pełni on rolę tzw. instytucji pośredniczącej. Ogłosił on kolejny konkurs w ramach priorytetu dziewiątego tego programu poświęconego infrastrukturze energetycznej przyjaznej środowisku oraz efektywności energetycznej. Jednym z działań w tym priorytecie jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – informuje „Rzeczpospolita”.

Przewiduje ono dotacje (łącznie 195 mln zł) dla projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem tzw. zielonej energii. Mogą być to inwestycje związane z budową lub zwiększeniem mocy elektrowni wykorzystujących energię wiatru, biogazu, biomasy lub wody.

O dotację mają się prawo starać tylko te podmioty, które zaplanowały stosunkowo drogie inwestycje, minimum za 20 mln zł. Są od tej kwoty wyjątki. Dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych najmniejsza wartość projektu wynosi 10 mln zł.

Wydatki te mogą zostać poniesione m.in. na: nabycie nieruchomości, prace demontażowe, przygotowanie terenu budowy, roboty budowlane i instalacyjne, uruchomienie urządzeń, a także całego obiektu, zakup środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii, przyłączenie jednostek wytwarzających ciepło lub energię do istniejących sieci.

Wnioski o dofinansowanie przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby Ministerstwa Gospodarki – informuje „Rzeczpospolita”.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jak zwykle nie nieuwzględniono i w tym programie fotowoltaiki czyli energii ze słońca Rząd R.P.uparcie nie chce rozwoju nowych technologii .tworzenia nowych miejcs pracy i rozwoju gospodarki.Farmy wiatrowe buduje tylko kilku najbogatszych rekinów często powiązanych z zagranicznymi inwestorami którz...y
"zabierają" dofinansowania i moce przyłączeniowe do sieci energetycznej.
rozwiń

polha, 2010-04-19 09:02:15 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE