PARTNER PORTALU
  • BGK

Harmonogram naborów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rok 2015

  • bad    13 sierpnia 2015 - 10:01

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło harmonogram planowanych w roku 2015 naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało szczegółowe rozwiązania dotyczące inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie UE z programu "Infrastruktura i Środowisko". Teraz opublikowało harmonogram.

Nabory będą dotyczyły kilkunastu obszarów

* Zmniejszenia emisyjności gospodarki poprzez modernizację energetyczną budynków publicznych.

* Ochrony środowiska dotyczącej gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania instrumentów planistycznych dla Natury 2000 planów ochrony, wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

* Infrastruktury drogowej dla miast dotyczącą budowy, przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

* Ochrony dziedzictwa kulturowego w tym prac konserwatorskich, restauratorskich na obszarach zabytkowych oraz ich adaptacja na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów.

* Wzmocnienia infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie).

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie, terminów naborów, kwot dofinansowania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowe harmonogramy znajdują się tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.