PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje w Polsce wschodniej skontrolowane

  • PAP    5 kwietnia 2011 - 10:00
Inwestycje w Polsce wschodniej skontrolowane

NIK sprawdziła realizację programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej”. Uwagi dotyczyły oceny wniosków na dofinansowanie projektów i procedur przy ich naborze.
Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na ogół prawidłowo nadzorowały przygotowanie i realizację projektów, przewidzianych do dofinansowania lub wspieranych środkami z programu w pierwszych trzech latach jego funkcjonowania (2007-2009).

W ministerstwie nieprawidłowości dotyczyły głównie przypadków naruszenia procedur przy naborze wniosków do planu inwestycyjnego programu. Natomiast w PARP uwagi kontrolerów NIK odnosiły się do procedur przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.

Agencja od razu zajęła się naprawą zaniedbań. Ponadto ustalono z resortem rozwoju, że informacje o zamiarze podpisania umowy przekazywane będą z wyprzedzeniem.

NIK pozytywnie – choć wskazując nieprawidłowości – oceniła przygotowanie i realizację projektów przez osiem jednostek samorządowych, sześć wyższych uczelni oraz trzy spółki prawa handlowego.

Negatywnie oceniono dwie jednostki samorządowe oraz jeden z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zastrzeżenia NIK dotyczyły przede wszystkim przypadków opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji, przedkładania do oceny niekompletnych wniosków o dofinansowanie i naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrolerzy podkreślili potrzebę podjęcia przez ministra rozwoju regionalnego działań zmierzających do usprawnienia stosowanych instrumentów oddziaływania na podmioty uczestniczące w programie, w celu przyspieszenia realizacji projektów.

Program operacyjny „Rozwój Polski wschodniej” jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których należą: regionalne programy operacyjne przygotowywane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne.

W ramach programu realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane są przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.