PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak aktywizować obszary wiejskie?

  • GK/opolskie.pl    3 lipca 2012 - 12:59
Jak aktywizować obszary wiejskie?

W opolskim urzędzie marszałkowskim odbyła się debata o tym w jaki sposób, wykorzystując fundusze unijne, można aktywizować gospodarczo tereny wiejskie.
Członkowie Lokalnych Grup Działania, samorządowcy, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy i instytucji okołobiznesowych wzięli udział w spotkaniu w urzędzie marszałkowskim, podczas którego dyskutowano o tym, w jaki sposób, wykorzystując fundusze unijne, można aktywizować gospodarczo tereny wiejskie.

Antoni Konopka, członek zarządu województwa, podkreślił na początku, że bezrobocie na wsi to duże wyzwanie dla polityków i dla samorządowców.

– Dziś w rolnictwie pracuje niespełna 15 proc. zatrudnionych , zaś w krajach tzw. starej UE odsetek ten wynosi tyko 5 proc.. Musimy zatem poszukiwać nowych zajęć i form zatrudnienia ludności wiejskiej – mówił.

Cechy bezrobocia na obszarach wiejskich przedstawił dyrektor WUP Jacek Suski. O ile w skali całego regionu różnice w stopie bezrobocia między miastem i wsią są nieznaczne, to obserwujemy znaczne zróżnicowane terytorialne tego zjawiska w poszczególnych powiatach – najwięcej bezrobotnych na wsi jest w powiatach opolskim, namysłowskim, oleskim i głubczyckim, najmniej – w kędzierzyńsko-kozielskim.

Bezrobotni mieszkający na wsi charakteryzują się niższym wykształceniem, większym udziałem młodzieży oraz większą przewagą kobiet i ich trudniejszą sytuacją.

Są jednak instrumenty, które pomagają przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom – to fundusze unijne. Agnieszka Okupniak z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dawała przykład działania „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa” w ramach RPO, w którym podpisano do tej pory umowy na niemal 240 mln zł – z tego prawie 130 mln zł dotyczyło projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.