PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak daleko do nowej perspektywy?

  • pt    5 grudnia 2013 - 09:53
Jak daleko do nowej perspektywy?

Wiceminister w resorcie rozwoju regionalnego Iwona Wendel przedstawiła projekty Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) i ustawy regulującej wdrażanie funduszy unijnych w latach 2014-2020.
- Prace nad PO IR znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt programu. W najbliższym czasie przekażemy go pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Głównym celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Ma być ono mierzone m.in. wzrostem nakładów na badania i rozwój. - Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd w 2012 r. Strategią Rozwoju Kraju, w 2020 roku nakłady na badania i rozwój w Polsce mają wynieść 1,7 proc. PKB – powiedziała wiceszefowa resortu.

Czytaj też: Samorządy będą mogły dysponować środkami na inteligentny rozwój

PO IR przewiduje, że biznes i nauka będą wspólnie realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. – Dzięki temu zwiększy się szansa na komercjalizację wyników badań – zapowiedziała wiceminister.

Inteligentny Rozwój ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje hasło przewodnie programu: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. W PO IR finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej.

Razem z obowiązkowym wkładem krajowym, przewidziana alokacja na program to blisko 10,2 mld euro. Z tych funduszy skorzystają przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie skoncentrowane zostanie na obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli na wybranych dziedzinach nauki i gospodarki, stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów.

– Przewidujemy dwie możliwości finansowania przedsięwzięć w PO IR – dotacje i środki zwrotne. Finansowanie badań naukowych i rozwoju innowacji będzie odbywać się z wykorzystaniem dotacji, ze względu na duże ryzyko związane z realizacją tego typu projektów. Sama komercjalizacja jest obciążona niższym ryzykiem. Proponujemy, by w tym obszarze w większym stopniu wykorzystać instrumenty finansowe – powiedziała wiceminister Wendel.

Wiceminister mówiła również o projektowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) ustawie wdrożeniowej. – Jej celem jest stworzenie ram prawnych dla realizacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na przyszłą perspektywę.

Projekt reguluje m.in. zagadnienia dotyczące koordynacji programów na lata 2014-2020, systemu instytucjonalnego, monitoringu, pomocy publicznej, wyboru projektów i procedury odwoławczej.

- Celem, który przyświeca nam podczas prac nad tą ustawą, Umową Partnerstwa i programami operacyjnymi, jest jak najszybsze osiągnięcie gotowości do wdrażania funduszy unijnych z nowej perspektywy – podsumowała wiceminister Wendel.

Samorządy województw to bardzo ważny partner Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w przygotowaniach do nowej perspektywy. W latach 2014-2020 będą one zarządzać opracowywanymi właśnie programami regionalnymi, które zostaną zasilone ponad 31,2 mld euro z Funduszu Europejskich.

O ile w latach 2007-2013 województwa zarządzały około 25 proc. całej alokacji, to w nowej perspektywie ten odsetek zwiększy się do niemal 40 proc. Ponadto, polskie regiony aktywnie uczestniczą w pracach nad Umową Partnerstwa i programami krajowymi poprzez opiniowanie propozycji MIR i zgłaszanie własnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.