PARTNER PORTALU
 • BGK

Jak kobiety rozwijają obszary wiejskie

 • GK    13 sierpnia 2012 - 15:34
Jak kobiety rozwijają obszary wiejskie

Najwięcej kobiet korzystających z programu rozwój obszarów wiejskich jest w woj. pomorskim (50 proc.) i śląskim (49,1 proc.). Najmniej - w małopolskim (4,8 proc.) i podkarpackim (10 proc.)
Najbardziej to zróżnicowanie regionalne widoczne jest w przypadku tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Jak wynika z przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”, z jednej strony w woj. pomorskim nie widać różnicy w korzystaniu ze wsparcia pomiędzy płciami, z drugiej w woj. łódzkim w ramach tego działania nie występuje żadna reprezentacja kobiet.

Czytaj też: Wieś zazdrości miastu pieniędzy unijnych

Kobiety częściej niż mężczyźni podejmują działalność w usługach turystycznych i komunalnych. Taką samą aktywność kobiet i mężczyzn zanotowano w przypadku tworzenia firm doradczych, świadczących usługi rachunkowe czy informatyczne, a także w usługach transportowych oraz działalności opartej na przetwórstwie produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.

Dane monitoringowe zaprezentowane w raporcie „Ocena średniookresowa programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013” wskazują, że odsetek kobiet wśród beneficjentów kształtuje się na poziomie ok. 20 proc.

Najwięcej kobiet korzystających z programu rozwój obszarów wiejskich jest w woj. pomorskim (50 proc.), śląskim (49,1 proc.), warmińsko-mazurskim (35,3 proc.), wielkopolskim (28,9 proc.) i mazowieckim (28,3 proc.). Najmniej - w małopolskim (4,8 proc.), podkarpackim (10 proc.) i podlaskim ( 11,1 proc.).

Większość skorzystała dotychczas z dotacji na modernizację gospodarstw rolnych. Respondentki deklarowały, że chciałyby z takiego wsparcia skorzystać także w przyszłości. Popularne dotąd były także dotacje na wspieranie gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz programy rolnośrodowiskowe.

Beneficjentki deklarują, że w przyszłości chętnie będą korzystały z dotacji na rozwijanie działalności pozarolniczej. Ponadto, mimo że dotychczas ankietowane rzadko korzystały z dotacji na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności gospodarczej, z ich deklaracji wynika, że w przyszłości chętnych na wsparcie w ramach tego działania może być ponad dwukrotnie więcej.

Spośród ankietowanych  7,6 proc. skorzystało dotychczas z tego działania, ale zainteresowanych staraniem się o środki w tym zakresie w przyszłości jest blisko 19 proc. ankietowanych.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • loku, 2012-08-17 11:18:59

  Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle...
 • Zyga, 2012-08-16 12:35:10

  Słusznie, trzeba skończyć z mitem wiejskiej baby i promować przedsiębiorcze gospodynie. jak widać po woli, ale jednak tak się dzieje i bardzo dobrze.
 • baba, 2012-08-16 12:32:53

  W końcu wieś to kobieta, trzeba ją wspierać.