PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak mądrze podzielić Mazowsze

  • wer    16 lutego 2012 - 16:45
Jak mądrze podzielić Mazowsze

Konwent powiatów województwa mazowieckiego chce podziału Mazowsza na dwa statystyczne regiony. Starostowie oczekują także nowego podziału na jednostki kategorii NTS3 czyli subregiony, poprzez rozdzielenie dwóch z obecnych.
Jak podaje w swoim informatorze Związek Powiatów Polskich zamiast podregionu ciechanowsko-płockiego miałyby powstać dwa: płocki (obejmujący miasto Płock i powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński) oraz ciechanowski (powiaty: żuromiński, mławski, płoński, ciechanowski i pułtuski). Natomiast zamiast obecnego podregionu ostrołęcko-siedleckiego powstałyby dwa: ostrołęcki (miasto Ostrołęka i powiaty: przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski) oraz siedlecki (miasto Siedlce i powiaty: siedlecki, łosicki, węgrowski, sokołowski).

Starostowie uważają, że proponowane przez nich rozwiązanie odpowiada rzeczywistym relacjom funkcjonalno-przestrzennym w regionie i zapewni w najbliższym okresie polityki spójności 2014-2020 fundusze europejskie dla słabiej rozwiniętych obszarów województwa.

Ich zdaniem aktualny podział terytorialny przyczynił się do tego, że obecne podregiony statystyczne (NTS3): radomski i ostrołęcko-siedlecki, mimo, iż jedne z najbiedniejszych w kraju (odpowiednio 37 miejsce i 38 miejsce pod względem PKB na mieszkańca, na 45 podregionów w Polsce, po odjęciu 16 miast wojewódzkich) nie zakwalifikowały się do specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, podczas gdy znalazły się tam subregiony bogatsze: olsztyński (30 miejsce), rzeszowsko-tarnobrzeski (26 miejsce), białostocko-suwalski (28 miejsce), lubelski (31 miejsce).

Co wiecej w opinii strostów podział na regiony nie odpowiada także sposobowi podziału obszarów innych krajów UE.

Samorządowcy podkreślają również, że zaproponowany przez nich podział pokrywa się z obszarami problemowymi wyznaczonymi w Planie Przestrzennego Zagospodarowania WM i Strategii Rozwoju WM do 2020 r. oraz zgodne jest z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, który przewiduje odrębny program dla obszaru metropolitalnego stolicy.

Niemniej jednak stanowisko konwentu nie mówi o pozostałych subregionach Mazowsza, a zatem bez zmian pozostałby podregion radomski oraz dwa podregiony tworzące Obszar Metropolitalny Warszawy: podregion warszawski wschodni (powiaty: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, garwoliński) oraz podregion warszawski zachodni (powiaty: sochaczewski, warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, piaseczyński, grójecki) - czytamy na stronach związku Powiatów Polskich.

Warto również przypomnieć, że już w ubiegłym roku samorząd Radomia wystąpił do Ministerstwa Rzowoju Regionalnego z prośbą,by cały subregion radomski mógł być zakwalifikowany do korzystania z PO Rozwój Polski Wschodniej (pisaliśmy o tym w artykule: Radom chce być częścią programu Polska Wschodnia).

Podział kraju na statystyczne jednostki terytorialne NTS wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1573, z późn. zm) i wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.