• PARTNERZY PORTALU

Jak mądrze podzielić Mazowsze

Konwent powiatów województwa mazowieckiego chce podziału Mazowsza na dwa statystyczne regiony. Starostowie oczekują także nowego podziału na jednostki kategorii NTS3 czyli subregiony, poprzez rozdzielenie dwóch z obecnych.
Jak mądrze podzielić Mazowsze
Jak podaje w swoim informatorze Związek Powiatów Polskich zamiast podregionu ciechanowsko-płockiego miałyby powstać dwa: płocki (obejmujący miasto Płock i powiaty: płocki, sierpecki, gostyniński) oraz ciechanowski (powiaty: żuromiński, mławski, płoński, ciechanowski i pułtuski). Natomiast zamiast obecnego podregionu ostrołęcko-siedleckiego powstałyby dwa: ostrołęcki (miasto Ostrołęka i powiaty: przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski) oraz siedlecki (miasto Siedlce i powiaty: siedlecki, łosicki, węgrowski, sokołowski).

Starostowie uważają, że proponowane przez nich rozwiązanie odpowiada rzeczywistym relacjom funkcjonalno-przestrzennym w regionie i zapewni w najbliższym okresie polityki spójności 2014-2020 fundusze europejskie dla słabiej rozwiniętych obszarów województwa.

Ich zdaniem aktualny podział terytorialny przyczynił się do tego, że obecne podregiony statystyczne (NTS3): radomski i ostrołęcko-siedlecki, mimo, iż jedne z najbiedniejszych w kraju (odpowiednio 37 miejsce i 38 miejsce pod względem PKB na mieszkańca, na 45 podregionów w Polsce, po odjęciu 16 miast wojewódzkich) nie zakwalifikowały się do specjalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, podczas gdy znalazły się tam subregiony bogatsze: olsztyński (30 miejsce), rzeszowsko-tarnobrzeski (26 miejsce), białostocko-suwalski (28 miejsce), lubelski (31 miejsce).

Co wiecej w opinii strostów podział na regiony nie odpowiada także sposobowi podziału obszarów innych krajów UE.

Samorządowcy podkreślają również, że zaproponowany przez nich podział pokrywa się z obszarami problemowymi wyznaczonymi w Planie Przestrzennego Zagospodarowania WM i Strategii Rozwoju WM do 2020 r. oraz zgodne jest z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020, który przewiduje odrębny program dla obszaru metropolitalnego stolicy.

Niemniej jednak stanowisko konwentu nie mówi o pozostałych subregionach Mazowsza, a zatem bez zmian pozostałby podregion radomski oraz dwa podregiony tworzące Obszar Metropolitalny Warszawy: podregion warszawski wschodni (powiaty: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, garwoliński) oraz podregion warszawski zachodni (powiaty: sochaczewski, warszawski zachodni, pruszkowski, grodziski, żyrardowski, piaseczyński, grójecki) - czytamy na stronach związku Powiatów Polskich.

Warto również przypomnieć, że już w ubiegłym roku samorząd Radomia wystąpił do Ministerstwa Rzowoju Regionalnego z prośbą,by cały subregion radomski mógł być zakwalifikowany do korzystania z PO Rozwój Polski Wschodniej (pisaliśmy o tym w artykule: Radom chce być częścią programu Polska Wschodnia).

Podział kraju na statystyczne jednostki terytorialne NTS wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 214, poz. 1573, z późn. zm) i wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE