PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak sięgnąć po unijne dotacje

  • pt    28 lipca 2014 - 14:43
Jak sięgnąć  po unijne dotacje

Myśląc o ubieganiu się o unijną dotację powinniśmy mieć już mniej więcej określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić nasze priorytety. Należy pamiętać, że cele i rezultaty projektu muszą być jasno sprecyzowane.
Czy warto ubiegać się o dotacje? Z pewnością tak. Musimy wiedzieć, że mamy kilkakrotnie więcej środków do rozdysponowania niż w latach 2004-2006, zmieniły się też na plus procedury przyznawania dotacji. Jest więc duża szansa na pozytywne zakończenie każdego, dobrze przemyślanego i napisanego wniosku – czytamy w „Poradniku dotacyjnym na lata 2014-2020” Agencji Informatyzacji i Rozwoju (www.aiir.pl).

Czytaj też na jakim etapie są negocjaje w sprawie Regionalnych Programów Operacyjnych

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie konkursów ogłaszanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daty konkursów są różne dla różnych województw.

Są dwa typy konkursów:

otwarty, który rozpoczyna się w konkretnym dniu i trwa do momentu wyczerpania środków (zamknięcie może nastąpić nawet po paru dniach);

zamknięty, który rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym przedziale czasowym.

Czytaj: Jak gminy i powiaty mogą się ubiegać na dotacje na internet

Dlatego też bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie planu projektu , dokumentacji. Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan, aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty.

Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu – to przedział nawet dwóch tygodni.

Jak pisze AIiR prac przygotowawczych jest na tyle dużo , że warto je zacząć niezależnie od spodziewanego terminu konkursu.

Nie jest niestety niczym dziwnym , że nawet w trakcie trwania konkursu dochodzi do zmiany wytycznych. Niedostosowanie się do nowych reguł skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej.

Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie. Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa , z którą należy zapoznać się w sposób jak najbardziej szczegółowy.

Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już mniej więcej określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić  nasze priorytety. Należy pamiętać, że cele i rezultaty projektu muszą być jasno sprecyzowane.

Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych(zarówno nowych jak i używanych), maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych.

Można też się starać o dofinansowanie tzw. wartości niematerialnych, kursów, szkoleń, specjalizacji, licencji.

Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych jest podawany przy każdym ogłoszonym konkursie w regulaminie konkursu.

Agencja przypomina, że nie otrzymuje się dotacji na inwestycję odtworzeniową .  Inwestycje ,,odtworzeniowe” oznaczają inwestycje, które polegają tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr.


Multimedia

KOMENTARZE (2)

  • Dana25, 2014-07-30 07:53:55

    Brzydkie błędy pisarskie w artykule...
  • Starsza, 2014-07-29 09:22:25

    Próbowałam dwa razy ale nie dostałam bo zamiast programów merytorycznych wygrywały programy kościelne...to moja życiowa nauczka..wiecej nie bedę ....wystarczy..