PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki podział unijnych dotacji

  • GK    2 lipca 2013 - 10:46

Jednym z najważniejszych celów na najbliższe lata jest budowanie konkurencyjności gospodarki i działanie na rzecz włączenia społecznego – mówi wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.
Znane są już kwoty przyznane poszczególnym województwom z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską. Przedstawiła m.in. propozycję podziału środków unijnych na Krajowe Regionalne Programy Operacyjne.

Szczegółowe wyliczenia w dziale multimedia.

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15-stu regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Mowa tu o regionach słabiej rozwiniętych, dla których unijne dotacje oznaczają znaczącą poprawę warunków ekonomicznych. O wysokości przyznanych kwot zadecydowała Komisja Europejska. Podziału środków dokonano na podstawie specjalnie opracowanej metodologii.

Nie bez znaczenia są tutaj środki na zintegrowane inwestycje terytorialne, a także obszary strategicznej interwencji.

Warszawa dzięki pomocy z Unii Europejskiej zamierza zrealizować 3 przedsięwzięcia - „Warszawa społeczna", „Warszawa innowacyjna" i „Warszawa zrównoważona".

Zdaniem wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Orłowskiego, jednym z najważniejszych celów na najbliższe lata jest budowanie konkurencyjności gospodarki i działanie na rzecz włączenia społecznego.

Wiceminister wspomina także o perspektywie włączenia samorządów lokalnych w zarządzanie funduszami unijnymi dzięki instrumentowi jakim jest ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Ostateczne proporcje w alokacji między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, a Europejskim Funduszem Społecznym wciąż nie zostały określone. Z tego powodu nie można jeszcze określić ostatecznych budżetów na poszczególne programy.

Kwoty jakie zostaną rozdysponowane to w przybliżeniu - 21 533,9 mln euro na program infrastruktura i środowisko, 7 233,6 mln euro na program inteligentny rozwój, 2 228,0 mln euro na program wiedza, edukacja, rozwój, 1 971,8 mln euro na program „Polska Cyfrowa", 1 713,1 mln euro na program „Polska wschodnia" oraz ok. 540,3 mln euro na program „Pomoc Techniczna".

Serwis pressinfo.pl na bieżąco udostępnia informacje dotyczące dotacji przyznanych na inwestycje, w branżach takich jak: budowlana, medyczna, energetyczna, telekomunikacyjna, edukacyjna, informatyczna czy drogowa.

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 maja 2013r. do systemu PressInfo.pl zostało wprowadzonych 5217 informacji o przyznanych dotacjach. Według danych z tego okresu, najwięcej dotacji na realizację projektów przypada w województwie śląskim - jest to 599 informacji o dotowanych projektach (11 proc.).

Kolejnym województwem w zestawieniu jest małopolskie z ilością 596 opublikowanych informacji odnośnie realizowanych na jego terenie projektów, realizowanych z funduszy unijnych. Trzecie w kolejności jest województwo mazowieckie - 528 ogłoszeń. Najmniej dotowanych projektów zostanie zrealizowanych na obszarach województw: lubuskiego, opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego - w każdym poniżej 100.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.