PARTNER PORTALU
  • BGK

Jakie będą dolnośląskie inteligentne specjalizacje ?

  • pap    1 marca 2015 - 08:07

Przemysł elektryczny, surowcowo-wydobywczy oraz branże: chemiczna i farmaceutyczna - to główne obszary, w których będą rozwijane tzw. inteligentne specjalizacje na Dolnym Śląsku. Firmy z tych branż mogą liczyć na więcej unijnych pieniędzy w latach 2014-20.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. W określonych inteligentnych specjalizacjach musi tkwić potencjał gospodarczy i naukowy. To warunek uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje.

Czytaj: Jacek Protas: Komisja Europejska się usztywnia i patrzy nam na ręce

Inteligentne specjalizacje dla regionu zostały wstępnie wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska obowiązującej do roku 2020.

Zapisano w niej kluczowe branże. Są wśród nich m.in. branża chemiczna, przemysł elektryczny - w tym produkcja sprzętu RTV i AGD oraz innych urządzeń, branża informatyczna, branża farmaceutyczna, przemysł transportowy - głównie samochodowy oraz przemysł wydobywczy i surowcowy.

"Równocześnie zaobserwować można szereg branż wschodzących, posiadających duży potencjał rozwojowy, których znaczenie dla gospodarki regionu będzie rosło.

Są to: produkcja zdrowej żywności, wytwarzanie nowoczesnych materiałów, wzornictwo przemysłowe, przemysł elektroniczny i budowa maszyn" - napisano w przyjętej przez samorząd dolnośląski strategii innowacji.

Przedstawiciele wydziału rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poinformowali PAP, że ostateczne określenie inteligentnych specjalizacji nastąpi pod koniec marca 2015 r. Zdaniem urzędników upublicznianie informacji na ten temat przed ich ostatecznym zatwierdzeniem "zaszkodzi procesowi wewnętrznych konsultacji".

Dyrektor rozwoju biznesu we Wrocławskim Centrum Badań EIT Łukasz Nieradko powiedział, że jego firma prowadzi szereg projektów, które można będzie w przyszłości realizować w ramach inteligentnych specjalizacji.

Chodzi np. o innowacyjne badania związane z technologiami fotowoltaicznymi. To dziedzina zajmująca się pozyskiwaniem energii słonecznej i przetwarzaniem jej na energię elektryczną. Fotowoltaika pozwala na budowę innowacyjnych baterii, oświetlenia lub odbiorników LED, które czerpią energię z ogniw słonecznych.

Zdaniem Nieradki, kolejne specjalizacje w obszarze przemysłowym będą związane przede wszystkim z dominującym na Dolnym Śląsku przemysłem wydobywczym i surowcowym.

"Potencjał badawczy dla przemysłu wydobywczego-surowcowego wynika z tego, że tutaj działa KGHM. W branży chemicznej taką specjalizacją na pewno będzie technologia odzysku cennych pierwiastków tzw. pierwiastków ziem rzadkich.W branży informatycznej zadaniem jest opracowanie systemu zautomatyzowanej kopalni. Pracujemy również nad innym projektem pozwalającym pozyskiwać gaz z łubków " - powiedział przedstawiciel EIT+.

Kolejne projekty to prace z dziedziny nanotechnologii, czyli np. opracowanie innowacyjnych materiałów polimerowych i kompozytowych, które zapewniają większą elastyczność i odporność na temperatury czy zniszczenie.

W 2014 r. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet utworzyła we Wrocławiu z gminą Wrocław i Centrum Badań EIT+ Dolnośląski Klaster Nanotechnologii.

EIT+ organizuje we Wrocławiu również węzeł wiedzy na temat surowców naturalnych. Węzeł będzie częścią wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze surowców naturalnych organizowanej przez Europejski Instytut Technologiczny.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.