PARTNER PORTALU
  • BGK

Jessica pożyczy na domy mieszkalne

  • PAP    2 czerwca 2014 - 18:56
Jessica pożyczy na domy mieszkalne

W Gdańsku podpisano pierwsze w kraju umowy w sprawie udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym z inicjatywy Jessica. Pieniądze będą wykorzystane na termomodernizację budynków mieszkalnych. Podpisano też umowę dot. budowy hotelu.
Umowy zostały podpisane w poniedziałek w Gdańsku podczas konferencji, w czasie której podsumowano dotychczasowe wdrażanie inicjatywy Jessica w Polsce.

Jessica (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest m.in. rewitalizacja miast. To instrument zwrotnego finansowania inwestycji w formie preferencyjnych pożyczek. Jessica wdrażana jest ze środków Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2007-2013. Instrument jest wykorzystywany w pięciu województwach.

Wicemarszałek województwa, Wiesław Byczkowski w swoim wystąpieniu ocenił jako bardzo pozytywne korzystanie z tej formy finansowania przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w przypadku inwestycji termomodernizacyjnych. Tłumaczył, że zaniedbania w miastach w tym zakresie są bardzo duże i w ten sposób możliwe będzie przyspieszenie modernizacji budynków. Poinformował, że Pomorskie w RPO na lata 2014-2020 chce przeznaczyć na ten cel, tj. na docieplenie budynków i zmniejszenie zużycia energii, 135 mln euro.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kartuska 16 w Gdańsku otrzymała 90 tys. pożyczki na termomodernizację wielorodzinnego budynku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 150 tys. zł. Pożyczka oprocentowana na 1 proc. ma być spłacona w ciągu 7 lat.

Wspólnota Mieszkaniowa Al. Piłsudskiego 20-26 w Gdyni otrzymała ponad 381 tys. pożyczki (oprocentowanej na 1 proc.). Okres kredytowania wynosi 20 lat.

Trzecia podpisana umowa dotyczy budowy hotelu "Hevelius" w Gdańsku na zaniedbanych terenach poprzemysłowych. Inwestor, spółka Górski Energia otrzymała ponad 4,2 mln zł pożyczki oprocentowanej na 0,79 proc. Ma być spłacona w ciągu 20 lat. Wartość inwestycji to ponad 27 mln zł.

Wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gdańsku, Wojciech Szymański przyznaje, że inicjatywa Jessica gwarantuje najniższe oprocentowanie. Powiedział, że Gdańskie TBS zaciągnęło pożyczkę w wysokości ok. 3 mln zł (na 20 lat) na wymianę instalacji ogrzewania z elektrycznego na centralne z sieci GPEC. "Koszty obsługi tej pożyczki są na tyle niskie, że spółka wraz z najemcami jest w stanie obsłużyć ten kredyt" - tłumaczył.

Jan Szymański z urzędu marszałkowskiego woj. pomorskiego powiedział, że w Pomorskiem w latach 2014-2020 nadal będzie można się ubiegać o pożyczki na podniesienie efektywności energetycznej. Pożyczki będą mogły zaciągać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS.
 
W Pomorskiem z inicjatywy Jessica podpisane zostały 24 umowy, z tego 15 (o łącznej wartości ok. 174 mln zł) za pośrednictwem BGK. W województwie operatorem środków Jessica jest też Bank Ochrony Środowiska. Do dyspozycji jest jeszcze ok. 8,5 mln zł.

Wśród finansowanych inwestycji są m.in.: rewitalizacja Dworca PKP w Sopocie, utworzenie Muzeum Emigracji w Gdyni oraz budowa Centrum Administracyjno-Usługowego na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku.

Inicjatywa Jessica realizowana jest przez pięć województw (zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie i mazowieckie), które przeznaczyły ok. 1 mld zł na zwrotne (w formie pożyczek) finansowanie projektów miejskich. Kwotą ok. 650 mln zł zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który podpisał ok. stu umów na finansowanie projektów. Pieniądze pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw na lata 2007-2013.

Pozostałą częścią środków (ok. 350 mln zł) zarządzają Bank Ochrony Środowiska i BZ WBK.

BGK może udzielić pożyczki oprocentowanej poniżej 2,5 proc.; może ona stanowić do 75 proc. wartości inwestycji. Mechanizm Jessica umożliwia - w odróżnieniu od dotacji - wielokrotne wykorzystanie tych samych środków. Tym samym Jessica powoduje, że unijne fundusze na projekty rewitalizacyjne będą dostępne dłużej. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.