PARTNER PORTALU
  • BGK

JESSICA w Zachodniopomorskim

  • lk    31 grudnia 2010 - 10:52
JESSICA w Zachodniopomorskim

Miasta w województwie zachodniopomorskim już wkrótce będą mogły ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska S.A. o preferencyjne pożyczki na odnowę zdegradowanych obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych.
29 grudnia 2010 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę operacyjną, na mocy której BOŚ S.A. będzie pełnił rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA w woj. zachodniopomorskim (poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, dla którego rolę Funduszu będzie pełnić inna instytucja).

Głównym celem Inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich terenów zdegradowanych oraz pobudzenie gospodarcze obszarów poprzemysłowych i powojskowych. System wdrażania Inicjatywy JESSICA w woj. zachodniopomorskim wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) w dwóch Poddziałaniach, BOŚ S.A. został wybrany do zarządzania funduszem w wysokości ok. 63 mln PLN w ramach Poddziałania 5.5.2 – Inicjatywa JESSICA.

Do podstawowych zadań BOŚ S.A. jako FROM należeć będzie identyfikacja, jak również analiza i ocena pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami zawartymi w RPO WZ. Oprócz środków JESSICA, BOŚ S.A. przeznaczy dodatkowe 100 mln PLN własnych środków na finansowanie tych samych inwestycji.

O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA będą mogły ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Województwo zachodniopomorskie jest drugim po wielkopolskim, w którym środki JESSICA w formie preferencyjnych pożyczek będą dostępne dla wnioskodawców realizujących projekty rewitalizacyjne.

Czytaj też:

Planowanie rozwoju miast - na kwietniowej konferencji w Katowicach 

Kolejny krok z Jessicą

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.