PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest "Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego"

  • PAP    26 marca 2013 - 17:29

Rada Ministrów przyjęła "Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dokument jest jedną z dziewięciu rządowych strategii rozwoju kraju - poinformowało CIR.
"Dyskutowaliśmy także i przyjęliśmy w konsekwencji +Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020+, którego autorem był minister kultury. Odsyłam państwa do tego dokumentu, bo jest rzeczywiście bardzo interesujący i bogaty w treść" - powiedział premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Kapitał społeczny, o którym mowa w strategii to - zdaniem autorów dokumentu - zdolność ludzi do współpracy, do współdziałania na rzecz osiągania wspólnych celów, zdolność do pewnej kreatywności i komunikowania się. Kapitał społeczny można określić jako współpracę ludzi, która ma wzmacniać rozwój kraju.

Aby wzmocnić kapitał społeczny, należy - zgodnie ze strategią - inwestować w nowoczesną edukację, wspierać współpracę instytucji publicznych z obywatelami, promować publikacje, które będą sprzyjać budowie kapitału społecznego, oraz dofinansowywać instytucje kultury i wspomagać je w angażowaniu obywateli w działalność kulturalną.

Celem "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego" jest społeczeństwo, w którym "obywatele chcą i potrafią angażować się we współdziałanie na rzecz dobra publicznego, mają dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji o sprawach publicznych, a także niezbędne kompetencje, dzięki czemu mogą racjonalnie, w oparciu o fakty, włączać się w debatę publiczną i brać czynny udział w podejmowaniu decyzji ich dotyczących".

Jak poinformowało CIR po wtorkowym posiedzeniu rządu - "Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020" jest jedną z dziewięciu strategii rozwoju, które wspierają realizację celów określonych w "Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju" oraz średniookresowej "Strategii Rozwoju Kraju 2020".

Dokument jest spójny ze strategią unijną "Europa 2020", zwłaszcza z tymi wyznaczonymi w obszarze społeczno-ekonomicznym. Chodzi o wsparcie kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, działania na rzecz społeczeństwa cyfrowego, innowacje w sektorze przemysłów kreatywnych, zwiększenie konkurencyjności europejskiej turystyki (dostępność obiektów kultury) i znaczenia potencjału partnerów społecznych i roli dialogu społecznego i przedsięwzięcia na rzecz ekonomii społecznej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.