PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa na drogi z RPO

  • BEZ    19 stycznia 2010 - 18:23

Police, Myślibórz i Barwice będą miały pieniądze z RPO na swoje drogowe projekty.
Powiat policki, gmina Myślibórz i miasto i gmina Barwice na pewno odetchnęły z ulgą po dzisiejszym (19 stycznia) posiedzeniu Zarządu Województwa. Ich drogowe projekty najpierw skutecznie skorzystały z procedury odwoławczej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu  nr RPOWZ.2.1.2/2008/1, a dziś Zarząd podejmując uchwałę o zwiększeniu alokacji na ten konkurs, zdecydował o przyznaniu dofinansowania na wszystkie trzy projekty, które czekały na swoją szansę na liście rezerwowej projektów po odwołaniach.

Dzięki tej decyzji powiat policki otrzyma 2 903 362,71 zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo – Police, na odcinku Pilchowo - Siedlice”, gmina Myślibórz na „Przebudowę ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu” otrzyma 212 999,63 zł dofinansowania, natomiast miasto i gmina Barwice będzie mogła przystąpić do „Przebudowy drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki – Nowy Chwalim, od włączenia do drogi powiatowej 1265Z w kierunku drogi wojewódzkiej nr 171 – etap I” dzięki wsparciu projektu kwotą 651 419,56 zł. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przypominamy, że Konkurs  nr RPOWZ.2.1.2/2008/1 został ogłoszony dla Wnioskodawców, realizujących projekty w ramach 2. Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. W pierwszym etapie alokacja na ten konkurs wynosiła 101 911 500 zł (środki z EFRR), a po wtorkowej decyzji Zarządu wzrosła do 104 312 441,54 zł.  

Wspomniane wyżej projekty przeszły pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji konkursowej, ale ze względu na ograniczoną kwotę alokacji dla projektów z odwołań, nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dopiero pomyślnie zakończona procedura odwoławcza i konstruktywne rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa kwestii środków na dofinansowanie projektów z utworzonej listy rezerwowej, pozwoliły na pozytywne zakończenie tak ważnych dla każdego z tych Beneficjentów przedsięwzięć inwestycyjnych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.