PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem w podlaskim

  • PAP    30 czerwca 2013 - 10:50
Kasa na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem w podlaskim

10 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki jest do zdobycia w Podlaskiem na staże, subsydiowane zatrudnienie czy centra aktywności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W piątek urząd marszałkowski w Białymstoku ogłosił konkurs na najlepsze projekty.
Pieniądze są dodatkową pulą na takie działania w regionie. Podlaskie dostało je z podziału pomiędzy województwa części pieniędzy z centralnego poziomu programu Kapitał Ludzki - wyjaśniła dyrektorka departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Elżbieta Romańczuk.

Zgodnie z zasadami - 8 mln zł z puli konkursowej będzie przeznaczonych na projekty kierowane do osób młodych w wieku 15-30 lat. Pozostałe środki mają wspomóc osoby z grupy wiekowej 50 plus. Nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wartości projektu.

O pieniądze w konkursie mogą się starać wszelkie instytucje działające na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, bezdomnych czy też np. osób wracających do społeczeństwa po odbyciu kary więzienia, osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi: gminne ośrodki pomocy społecznej, pomocy rodzinie, ale też organizacje pozarządowe, które działają na rzecz pomocy takim osobom.

Placówki takie będą mogły pomagać zagrożonym wykluczeniem w formie staży, kursów i szkoleń, organizowanie zajęć u pracodawców. Osoby takie będą też mogły otrzymać wsparcie psychologiczne i zawodowe. Pieniądze przeznaczone mogą być też na tworzenie świetlic lub klubów środowiskowych, gdzie będzie realizowany program socjoterapeutyczny.

Wnioski w konkursie można składać bezterminowo. Gdy wartość zgłoszonych projektów przekroczy całość alokacji, wówczas nabór projektów zostanie zawieszony.

Dotychczas w regionie z unijnych środków na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem i wsparcie ekonomii społecznej skorzystało łącznie ponad 5 tys. osób. Najczęściej byli to bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo, niepełnosprawni, osoby z terenów wiejskich. Częściej były to osoby młode w wieku 15-24 lata.

Największą popularnością cieszyły się kursy i szkolenia, w trakcie których można było podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe oraz rozwijać nowe umiejętności potrzebne na rynku pracy. Popularne są też centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej - poinformowała PAP Romańczuk.

Dotychczas w Podlaskiem z programu Kapitał Ludzki na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawarto umowy na kwotę ponad 71,8 mln zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.