Kasa z KL dla każdego

„Możliwości dla każdego – dofinansowanie projektów społecznych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursów ogłaszanych w województwie świętokrzyskim w III kwartale 2011 roku” to tytuł konferencji która odbyła się dziś w Kielcach.
Kasa z KL dla każdego

Konferencję zorganizowało Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PO KL. Konferencja składała się z części wspólnej, dostępnej dla wszystkich uczestników oraz z dwóch paneli tematycznych.

Podczas części wspólnej omówiono założenia konkursów ogłaszanych przez ŚBRR – Biuro PO KL w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz Podziałania 7.2.2 PO KL „Wsparcie ekonomii społecznej”. Zaprezentowano również przykłady projektów, zrealizowanych w ramach obu tych działań.
 
Panele tematyczne obejmowały najważniejsze informacje dotyczące planowania projektu i przygotowania wniosku o jego dofinansowanie oraz szczegóły pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i zasady finansowania projektów.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE