PARTNER PORTALU
  • BGK

Kasa z RPO na obwodnice?

  • AW    11 czerwca 2013 - 18:31
Kasa z RPO na obwodnice?

Kwestia wprowadzenia zapisów umożliwiających finansowanie z wykorzystaniem środków z programów regionalnych obwodnic miejscowości realizowanych w ciągach dróg krajowych wydaje się niewłaściwym rozwiązaniem - podkreśla minister Elżbieta Bieńkowska.
Poseł Maciej Orzechowski w swojej interpelacji zwrócił się do minister rozwoju regionalnego z zapytaniem, czy i na jakich zasadach w nowej perspektywie finansowej przewidziane jest stworzenie możliwości realizacji obwodnic na drogach krajowych przez władze samorządowe?

Poseł sugerował się informacjami przekazanymi przez wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Tadeusza Jarmuziewicza. Wynikało z nich, że w nowej perspektywie finansowej przewidziane jest stworzenie możliwości realizacji obwodnic na drogach krajowych przez władze samorządowe przy współfinansowaniu z budżetu środków europejskich. Mechanizm ten miałby na celu przyspieszenie realizacji projektów, które z powodu ograniczonych możliwości finansowych nie będą mogły być realizowane z budżetu GDDKiA.

Jak przypomina minister Bieńkowska w odpowiedzi, sposób wykorzystania środków w transporcie, rozumiany jako obszary, które mogą być objęte interwencją UE, został określony w ramach tzw. celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych w projektach rozporządzeń UE dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

- Komisja Europejska kładzie nacisk na koncentrację działań (interwencji) w obszarach, które przyniosą wartość dodaną w skali europejskiej. Stąd też priorytetem będzie budowa i modernizacja infrastruktury transportowej leżącej w sieci TEN-T. Niemniej jednak dopuszcza się realizację w określonych przypadkach, inwestycji transportowych poza siecią, które przybliżą oddalone od głównych ciągów transportowych ośrodki społeczno-gospodarcze do infrastruktury TEN-T, a tym samym poprawią ich dostępność terytorialną w ujęciu ponadregionalnym - czytamy w odpowiedzi z MRR.

Kwestia wprowadzenia zapisów umożliwiających finansowanie z wykorzystaniem środków z programów regionalnych obwodnic miejscowości realizowanych w ciągach dróg krajowych wydaje się pani minister niewłaściwym rozwiązaniem.

- Regionalne programy operacyjne wspierać mają szerokie spektrum działań rozwojowych przyczyniających się do realizacji celów strategicznych określonych w umowie partnerstwa, a nie stanowić zasadnicze narzędzie realizacji polityki transportowej państwa - kontynuuje minister Bieńkowska.

Zwraca też uwag na koszty realizacji dużych inwestycji drogowych. - Realizacja obwodnic w ramach programów regionalnych w znacznym stopniu może ograniczyć interwencję w innych dziedzinach, niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego w okresie programowania UE 2014-2020 nie przewiduje się wprowadzenia uregulowań umożliwiających finansowanie realizacji obwodnic w ciągach dróg krajowych ze środków regionalnych programów operacyjnych - dodaje.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.