PARTNER PORTALU
  • BGK

KE odblokuje refundację e-administracji

  • GK    17 września 2012 - 13:17
KE odblokuje refundację e-administracji

Certyfikacje tych płatności zawieszono w kwietniu po wybuchu afery korupcyjnej z Centrum Projektów Informatycznych i podejrzeniach ustawienia przetargów na informatyzację służby zdrowia.
Komisja Europejska poinformowała, że do końca bieżącego miesiąca dostaniemy decyzję potwierdzającą wznowienie płatności dla dużych inwestycji przedsiębiorstw oraz projektów z zakresu informatyzacji administracji.

Oznacza to, że Polska jeszcze w tym roku może uzyskać refundację wydatków poniesionych w tych projektach. W kwietniu 2012 r. Komisja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące realizacji części projektów dofinansowanych z programu innowacyjna gospodarka. W konsekwencji KE czasowo wstrzymała refundację wydatków na największe inwestycje przedsiębiorców projekty e-administracji.

Czytaj też Dwuletnia obsuwa w e-administracji  

Czytaj też: Szybciej odmrożą fundusze na e-administrację?

Projekty te były realizowane zgodnie z harmonogramami, ale poniesionych wydatków nie mogliśmy rozliczać z Komisją. W odniesieniu do największych inwestycji przedsiębiorców Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Finansów podjęło czynności sprawdzające prawidłowość stosowanych procedur i działania systemu zarządzania.

Przeprowadzony został szczegółowy audyt konkursów, w których wyłaniane były inwestycje przedsiębiorców.

Jego wyniki wskazują, że nabory prowadzone były prawidłowo. Audytorzy Ministerstwa Finansów stwierdzili, że przestrzegane były kryteria wyboru projektów, a ich dofinansowanie pozostaje w zgodzie z zasadą efektywnego wykorzystania środków publicznych. Ustalenia audytu zostały przekazane do Komisji Europejskiej jeszcze w czerwcu br.

Z kolei, jeśli chodzi o e-administrację, to działania podjęły wspólnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. W maju br. został przekazany do Komisji Europejskiej Program Działań Naprawczych dla projektów informatyzacji administracji realizowanych w ramach tej osi priorytetowej POIG, a jego poprawiona wersja uwzględniająca uwagi KE została przekazana stronie unijnej pod koniec lipca.

Program zawierał zestaw działań wzmacniających system zarządzania i kontroli projektów, w tym zintensyfikowanie współpracy instytucji w zakresie prowadzonych kontroli, wzmocnienie weryfikacji wniosków o płatność, rozszerzenie zakresu monitorowania postępów we wdrażaniu.

Dzięki niemu ewentualne błędy czy nieprawidłowości w realizacji poszczególnych projektów mogą być wykrywane szybciej. W czerwcu br. Zorganizowano również cykl spotkań z beneficjentami wszystkich projektów dotyczących informatyzacji administracji, podczas których przedstawiciele Komisji Europejskiej mieli okazję zapoznać się bliżej z poszczególnymi inwestycjami, stanem ich realizacji oraz planowanymi efektami.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.