PARTNER PORTALU
  • BGK

KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

  • PAP/GK    24 października 2012 - 12:46
KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

KE pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy o opłatach lotniskowych, za niepełne wdrożenie dyrektywy o energii elektrycznej oraz w związku z niewdrożeniem dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei.
W sprawie opłat lotniskowych KE wnioskuje o dzienną karę dla Polski w wys. ok. 75 tys. euro, płacone od dnia wyroku do czasu wdrożenia.

„Do chwili obecnej Polska nie zastosowała żadnych środków związanych z dyrektywą, którą zobowiązała się wdrożyć, bądź też nie powiadomiła o nich Komisji” – czytamy w środowym komunikacie. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 15 marca 2011 r.

„Oznacza to, że Polska nie przestrzega wspólnych przepisów ramowych regulujących sposób ustalania opłat lotniskowych. Ma to znaczenie nie tylko dla polskich, ale również dla innych europejskich i pozaeuropejskich linii lotniczych (...). Co istotne, może to oznaczać, że pasażerowie płacą więcej niż powinni za podróże lotnicze – zarówno te w obrębie UE, jak i za loty długodystansowe rozpoczynane z lotnisk w krajach UE” – argumentuje KE.

Dyrektywa dotyczy portów lotniczych obsługujących rocznie ponad 5 mln pasażerów. Nakłada ona na kraje UE wymóg zapewnienia, by – w miarę możliwości – zmiany systemu lub wysokości opłat lotniskowych następowały w wyniku porozumienia pomiędzy zarządzającymi lotniskami, a liniami lotniczymi.

W tym celu wymagane są przejrzyste konsultacje między stronami. KE przekonuje, że ustalone w ten sposób opłaty lotniskowe byłyby „niedyskryminujące i powiązane z poziomem usług świadczonych przez port lotniczy”.

Komisja przypomniała, że już 18 maja 2011 r., a następnie 22 marca 2012 r. zwróciła się do Polski o podjęcie działań, by spełnić wymogi dyrektywy.

Komisja Europejska pozwała też w środę Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za niepełne wdrożenie dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej. KE wnioskuje o dzienną karę dla Polski w wys. 84 tys. 378 euro, płacone od dnia wyroku do czasu pełnego wdrożenia.

„Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej” – wskazuje w środowym komunikacie KE. Tymczasem przepisy powinny zostać wdrożone do 3 marca 2011 r.

<!-- pagebreak //-->

Dyrektywa dot. energii elektrycznej jest elementem III pakietu energetycznego liberalizującego unijny rynek energii. Pakiet m.in. wymusza konkurencję na rynku energii, wzmacnia niezależność regulatorów oraz wymaga rozdziału działalności dystrybucyjnej od handlowej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.