• PARTNERZY PORTALU

KE za łatwiejszym dostępem do pieniędzy

„Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020” przedstawia ponad 120 zmian ułatwiających sięganie po unijne fundusze. Kluczową kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, by zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE.
KE za łatwiejszym dostępem do pieniędzy

Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w czerwcu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów. Przedstawia je środowy komunikat.

- Dokonano uproszczenia w każdej z propozycji tematycznych dla kolejnych WRF - twierdzi Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet. - Unijne fundusze mogą odegrać kluczową rolę w naszym dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki zapewnieniu dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i naukowców. Chcieliśmy sprawić, aby dostęp do tych środków był bardziej przyjazny dla użytkowników, tak aby beneficjenci nie gubili się w gąszczu przepisów - dodaje.

Przepisy UE uzupełnione są jednak często dodatkowymi przepisami na szczeblu krajowym. W związku z tym działania na szczeblu UE mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy będą im towarzyszyły podobne wysiłki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też Komisja ma nadzieję, że ustawodawcy w Parlamencie Europejskim, w Radzie, jak również w państwach członkowskich uznają uproszczenie przepisów za kwestię kluczową.

Czytaj też: By od 2014 r. dostawać pieniądze z UE marszałkowie muszą "odkurzyć" regionalne strategie innowacji 

Komisja deklaruje dziś swoją gotowość do występowania w obronie planu uproszczenia oraz determinację do podjęcia działań ostrzegających, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Przykłady uproszczenia dostępu do finansowania

- zakup maszyn w szkołach zawodowych sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta sama szkoła otrzymała dotację na opracowywanie programów nauczania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo że obie inwestycje były niezbędne do wprowadzenia nowego programu nauczania, szkoła musiała wypełnić wymagane formalności dwukrotnie. Dzięki naszemu wnioskowi łatwiej będzie można połączyć środki pochodzące z dwóch funduszy, a tym samym szkoła będzie musiała wypełniać formalności tylko raz, co z kolei umożliwi przeznaczenie większej ilości czasu na dodatkowe kształcenie uczniów;

- według obecnie obowiązujących przepisów dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych przez UE w ramach polityki spójności należy przechowywać przez okres do 10 lat. W przypadku niektórych projektów czas przechowywania dokumentacji może wynieść 15 lat. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć ten okres do 5 lat. Skutki tego uproszczenia są szczególnie istotne dla mniejszych beneficjentów, takich jak organizacje pozarządowe i MŚP;

- obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby kontroli, którym można poddać dany projekt. Niektórzy beneficjenci EFRR mogą być kontrolowani kilka razy w roku przez krajowy organ kontroli lub Komisję, co jest dość czasochłonne. W związku z tym w kolejnym okresie Komisja proponuje lepsze skoordynowanie z krajowymi organami kontroli. Projekty o wartości poniżej 100 000 EUR będą kontrolowane najwyżej raz w czasie realizacji całego projektu, natomiast większe projekty będą poddawane kontroli nie częściej niż raz w roku;

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE