PARTNER PORTALU
  • BGK

Kodeks Dobrej Administracji dla podkarpackich gmin

  • pt    27 lutego 2014 - 15:14
Kodeks Dobrej Administracji dla podkarpackich gmin

Kodeks Dobrej Administracji stworzony w ramach unijnego projektu "Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia” trafi do 12 podkarpackich gmin.
12 podkarpackich gmin otrzyma przygotowany przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie Kodeks Dobrej Administracji. Będzie to pierwszy Kodeks obejmujący jednocześnie kilkanaście jednostek samorządowych.

Dokument ma na celu podniesienie jakości zarządzania w gminach. Kodeks Dobrej Administracji stworzony został w ramach prowadzonego przez WSPiA unijnego projektu "Legalność, Sprawność i Dobra Praktyka Administracyjna Warunkiem Dobrego Rządzenia".

W ramach projektu WSPiA opracowała Kodeksu Dobrej Administracji dla gmin uczestniczących w Projekcie. Jak tłumaczy dr Przemysław Niemczuk, koordynator projektu, stworzenie tego dokumentu poprzedziły bardzo obszerne badania przeprowadzone w 12 gminach województwa podkarpackiego.

Były to pierwsze takie badania w Polsce. Przeprowadzone zostały przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA, a dotyczyły kwestii związanych z legalnością w działaniu organów gminy zarówno w procesie stanowienia, jak i stosowania prawa – tłumaczy dr Niemczuk.

– Na podstawie tych badań dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie stworzony został Kodeks Dobrej Administracji. Jego głównym celem jest podniesienie jakości administrowania gminnego poprzez wprowadzenie zasad dobrej administracji.

Tworząc Kodeks, uwzględnialiśmy specyfikę partnerskich gmin tak, aby z łatwością można było go włączyć w ich wewnętrzny system prawny. Mamy także nadzieję, że stosowanie zapisów Kodeksu Dobrej Administracji stanie się obowiązkiem urzędników – tłumaczy dr Niemczuk. Dodaje, że niewątpliwie wpłynie to na poprawę wizerunku całej administracji samorządowej.

Kodeks Dobrej Administracji jest aktem o zasięgu międzynarodowym.
Funkcjonuje w administracji Wspólnoty Europejskiej i w administracjach wewnętrznych wielu państw. Nie jest jednak aktem powszechnie obowiązującym.

Projekt badawczo-szkoleniowy „Legalność, sprawność i dobra praktyka administracyjna warunkiem dobrego rządzenia” realizowany jest od stycznia 2012 roku. Potrwa do końca 2014 roku.

Dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Partnerami 12 gmin z województwa podkarpackiego, siedem gmin z powiatu jarosławskiego, trzy z powiatu przemyskiego oraz dwie z powiatu przeworskiego.

 W ramach projektu prowadzone są badania z zakresu legalności, sprawności i skuteczności działania organów samorządowych. Projekt ma również na celu wypracowanie dobrych praktyk administracyjnych w gminach z regionu.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie m.in. 240 specjalistycznych spotkań, a każdy z urzędników weźmie udział w 12 indywidualnie dostosowanych szkoleniach. Dodatkowo projekt zakłada uruchomienie dwóch edycji studiów podyplomowych dla wytypowanych pracowników z poszczególnych urzędów gmin oraz wdrożenie specjalnego systemu monitorowania jakości i ewaluacji w badanych gminach.

Głównym celem projektu realizowanego przez WSPiA jest podniesienie jakości stosowania i stanowienia prawa w gminach oraz poprawa zarządzania jednostkami samorządowymi. Duży nacisk zostanie także położony na kreowanie odpowiednich postaw etycznych pracowników gmin. Projekt ma również podnieść poziom zaufania społecznego w badanych jednostkach.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji jako Liderem Projektu i Ministrem Administracji i Cyfryzacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • sołtys Spiczki, 2014-02-27 19:33:01

    a Radnych tych gmin też będziecie szkolić z zakresu prawa bo nasi radni czasami nie przeczytali ustawy samorządowej a tworzą prawo lokalne-to jest paradoks