Komitet Regionów, Marek Woźniak: Walczymy o lepszy budżet dla regionów

  • Piotr Toborek
  • 16-08-2017
  • drukuj
- Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu. Z drugiej jednak strony nasz kraj jest dobrze oceniany pod względem wdrażania środków unijnych - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów.
Komitet Regionów, Marek Woźniak: Walczymy o lepszy budżet dla regionów
- Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu - mówi Marek Woźniak. (fot.umww)

• Pod koniec czerwca Komisja Europejska opublikowała kluczowy dokument, w którym zaprezentowała pięć scenariuszy dotyczących nowego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r.

• Działania, które do tej pory są podejmowane przez europejskich samorządowców, ale także Komisję Europejską są wyraźnym sygnałem, że wszystkim zależy na jedności Europy i rozwoju poszczególnych regionów.

• Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu.

*****

Dużo się mówi ostatnio o polityce spójności w kontekście zmian i wydarzeń w Europie i na świecie. Regiony bronią dotychczasowego modelu i chcą utrzymania polityki spójności. Jak to wygląda od "wewnątrz" z Komitetu Regionów? Widzi pan szansę na to, że regiony "dostaną" to, czego chcą?

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów: - Bierzemy aktywny udział w dyskusji w tej sprawie, która od dłuższego czasu toczy się w Brukseli. Chcemy, by nasz głos - głos samorządowców - był tam dobrze słyszalny.

Pierwszy krok został już poczyniony. Na początku maja br. Europejski Komitet Regionów, jako pierwsza europejska instytucja, przyjął dokument „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”.

Rekomendujemy w nim stanowisko, by w przyszłym budżecie UE finansowanie w ramach polityki spójności nie uległo zmniejszeniu. Jako europejscy samorządowcy jesteśmy przekonani, że powinna ona nadal stanowić znaczącą część unijnego tortu wsparcia.

Może także, przy zastosowaniu większej elastyczności, swobody działania i prostszych procedur jej wdrażania w regionach, przyczynić się do podniesienia efektywności rozwojowej i pomóc w stawieniu czoła nowym wyzwaniom, takim jak chociażby migracja czy zmiana klimatu.

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczę, aktywnie uczestniczyła w pracach nad kształtem opinii.

Marek Woźniak jest przewodniczącym delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (fot.umww)
Marek Woźniak jest przewodniczącym delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (fot.umww)

Zgłosiliśmy szereg poprawek dotyczących m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Europejskim Funduszem Społecznym i lepszego dostosowania programów operacyjnych do potrzeb regionów. Nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w tym dokumencie. 

Jakie znaczenie ma w tej sprawie dokument opublikowany przez Komisję Europejską kilka tygodni temu?

- Pod koniec czerwca Komisja Europejska opublikowała kluczowy dokument, w którym zaprezentowała pięć scenariuszy dotyczących nowego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r. Mowa w nim m.in. o uproszczeniu zasad i procedur w ubieganiu się o wsparcie czy tworzeniu jasnych i zwięzłych przepisów. Te scenariusze w dużej mierze korespondują z postulatami Komitetu Regionów.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE