PARTNER PORTALU
  • BGK

Komitet Regionów, Marek Woźniak: Walczymy o lepszy budżet dla regionów

  • Piotr Toborek    16 sierpnia 2017 - 07:36
Komitet Regionów, Marek Woźniak: Walczymy o lepszy budżet dla regionów
- Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu - mówi Marek Woźniak. (fot.umww)

- Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu. Z drugiej jednak strony nasz kraj jest dobrze oceniany pod względem wdrażania środków unijnych - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów.
• Pod koniec czerwca Komisja Europejska opublikowała kluczowy dokument, w którym zaprezentowała pięć scenariuszy dotyczących nowego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r.

• Działania, które do tej pory są podejmowane przez europejskich samorządowców, ale także Komisję Europejską są wyraźnym sygnałem, że wszystkim zależy na jedności Europy i rozwoju poszczególnych regionów.

• Sytuacja w Polsce jest szeroko komentowana w Brukseli i nie jest wykluczone, że może wpłynąć na ostateczny kształt przyszłego budżetu.

*****

Dużo się mówi ostatnio o polityce spójności w kontekście zmian i wydarzeń w Europie i na świecie. Regiony bronią dotychczasowego modelu i chcą utrzymania polityki spójności. Jak to wygląda od "wewnątrz" z Komitetu Regionów? Widzi pan szansę na to, że regiony "dostaną" to, czego chcą?

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów: - Bierzemy aktywny udział w dyskusji w tej sprawie, która od dłuższego czasu toczy się w Brukseli. Chcemy, by nasz głos - głos samorządowców - był tam dobrze słyszalny.

Pierwszy krok został już poczyniony. Na początku maja br. Europejski Komitet Regionów, jako pierwsza europejska instytucja, przyjął dokument „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”.

Rekomendujemy w nim stanowisko, by w przyszłym budżecie UE finansowanie w ramach polityki spójności nie uległo zmniejszeniu. Jako europejscy samorządowcy jesteśmy przekonani, że powinna ona nadal stanowić znaczącą część unijnego tortu wsparcia.

Może także, przy zastosowaniu większej elastyczności, swobody działania i prostszych procedur jej wdrażania w regionach, przyczynić się do podniesienia efektywności rozwojowej i pomóc w stawieniu czoła nowym wyzwaniom, takim jak chociażby migracja czy zmiana klimatu.

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczę, aktywnie uczestniczyła w pracach nad kształtem opinii.

Zgłosiliśmy szereg poprawek dotyczących m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarządzania Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Europejskim Funduszem Społecznym i lepszego dostosowania programów operacyjnych do potrzeb regionów. Nasze postulaty znalazły odzwierciedlenie w tym dokumencie. ×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.