PARTNER PORTALU
  • BGK

Komitet Regionów przyjął strategiczny plan "Europa 2020”

  • em    10 marca 2014 - 19:17

Komitet Regionów przyjął tzw. deklarację ateńską, zawierającą 7-punktowy plan reform strategii „Europa 2020”. KR postuluje m.in. nadanie wymiaru terytorialnego strategii i zwiększenie potencjału administracyjnego.
1. Nadanie wymiaru terytorialnego strategii „Europa 2020": mimo iż strategia zapewnia ogólne ramy działań, nie uwzględnia atutów, problemów i możliwości rozwoju poszczególnych regionów Europy. Trzeba ustanowić zróżnicowane cele dla poszczególnych terytoriów i zapewniać w całej UE aktualizowane i poszerzone dane pozwalające śledzić postępy na szczeblu lokalnym.

2. Krajowe programy reform na warunkach partnerskiej współpracy: zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie krajowych programów reform jest obecnie ograniczone - zasięga się opinii tych władz, ale nie traktuje się ich jak partnerów w określaniu celów.

3. Przekształcenie wielopoziomowego sprawowania rządów w standardowe podejście: wielopoziomowe sprawowanie rządów umożliwia koordynację pomiędzy różnymi szczeblami władzy i jest nieodzowne, by strategia „Europa 2020" mogła przyczynić się do wzrostu, tworzenia miejsc pracy i większej spójności. Pakty terytorialne oraz wielopoziomowe porozumienia obejmujące władze publiczne każdego szczebla mogą pomóc we wdrażaniu strategii „Europa 2020".

4. Dostosowanie europejskiego semestru do prawdziwie długoterminowych inwestycji: europejski semestr - doroczna koordynacja polityki fiskalnej i strukturalnej przez państwa UE - musi być bardziej dostosowana do celów inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020", w tym do potrzebnych długoterminowych inwestycji.

5. Wykorzystanie inicjatyw przewodnich do ściślejszej koordynacji politycznej: siedem inicjatyw przewodnich musi stać się katalizatorem ściślejszej koordynacji polityki na wszystkich szczeblach, nastawionej na osiągniecie celów strategii „Europa 2020".

6. Uruchomienie środków na inwestycje długoterminowe i zapewnienie lepszej jakości wydatków: Komisja Europejska powinna opublikować zieloną księgę dotyczącą synergii budżetowych pomiędzy wszystkimi poziomami sprawowania władzy, co pozwoliłby „zdziałać więcej za mniej". Europejski Bank Inwestycyjny powinien zwiększyć wsparcie dla władz lokalnych i regionalnych. Należy też uruchomić źródła prywatne poprzez wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych. Trzeba poprawić jakość finansowania publicznego, aby zwiększyć skuteczność publicznych inwestycji.

7. Zwiększenie potencjału administracyjnego w celu skuteczniejszej realizacji strategii „Europa 2020": UE i państwa członkowskie, stosując instrumenty UE, takie jak programy europejskiej współpracy terytorialnej, powinny wspierać analizę porównawczą, wymianę doświadczeń i partnerskie uczenie się między regionami i miastami. Należy utworzyć platformę innowacji sektora publicznego, której celem byłoby wspieranie i koordynowanie nowatorskich rozwiązań w sektorze publicznym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.