PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs dla samorządów na zakup komputerów

  • MRR    29 marca 2011 - 20:37
Konkurs dla samorządów na zakup komputerów

Trwa kolejny nabór do konkursu na dofinansowanie projektów zapewniających dostęp do Internetu m.in. osobom niepełnosprawnym lub dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej. Jest to pierwsza edycja konkursu w tym roku, a piąta od początku trwania działania 8.3 POIG.
Łączna kwota pieniędzy w tej edycji wynosi ponad 113 mln zł. Projekty można składać do 27 maja br.

Projekty realizowane w ramach działania 8.3 PO IG mają na celu zapewnienie dostępu do domowego Internetu m.in. dla osób niepełnosprawnych czy młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wsparciem mogą być objęte także rodziny zastępcze. Dostęp do Internetu mogą otrzymać m.in. biblioteki i szkoły publiczne, instytucje kultury czy publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Realizacja projektów w ramach działania 8.3 pozwala na upowszechnienie szerokopasmowego Internetu wśród najuboższych oraz wykluczonych cyfrowo, a także wyrównywanie szans edukacyjnych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, czy szerszy dostęp do rynku pracy (np. tele-praca).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w tej edycji konkursu wynosi: 113 mln 649 tys. 927 PLN.

Do konkursu mogą przystąpić m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) czy grupy jednostek samorządu terytorialnego - konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektu w ramach, którego zostaną pokryte częściowe lub całkowite koszty dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych nie mających dostępu do sieci z przyczyn ekonomicznych. Maksymalny okres dofinansowania dostępu do Internetu wynosi 3 lata.

Dofinansowane są m.in. koszty dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i umiejętności korzystania z Internetu.

W ramach jednego projektu z dofinansowania może skorzystać minimum 30 gospodarstw domowych.

W ramach działania 8.3. wnioskujące samorządy, konsorcja samorządów i organizacji pozarządowych mogą ubiegać się o wsparcie ze środków UE, maksymalnie w wysokości 85% wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 28 lutego 2011. Budżet działania 8.3 na lata 2007- 2013 wynosi: 364 411 765,00 euro.

Wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesyłać pocztą, lub składać osobiście w biurze Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie:

ul. Żurawia 6/12 w Warszawie; II piętro, pokój 302

Szczegółowe informacje na temat konkursu, znajdują się na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie MSWiA.

Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” jest jednym z czterech działań realizowanych w ramach 8. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Ropczyce (woj. podkarpackie) była pierwszym samorządem w Polsce, która uzyskała dofinansowanie w ramach działania 8.3 POIG.

Pierwszy nabór odbył się w czerwcu 2008 roku i trwał do stycznia 2009 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.