PARTNER PORTALU
 • BGK

Konkurs: Do wzięcia 2,5 mld na gospodarkę wodno-ściekową

 • pt    4 maja 2016 - 11:59
Konkurs: Do wzięcia 2,5 mld na gospodarkę wodno-ściekową

Od 31 maja będzie można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych (fot.fotolia)

• NFOŚIGW ogłasza konkurs projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
• Wnioski od samorządów będą przyjmowane od 31 maja do końca lipca.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs dotyczy dwóch typów projektów:

*realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM:

*realizowanych w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 31 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego i związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2 mld 500 mln zł, z czego 2 mld zostaną przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (typ projektu nr 1).

Pozostała kwota trafi do województwa mazowieckiego (region lepiej rozwinięty) dla aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

NFOŚiGW zapowiada, że przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na stronach NFOŚiGW.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • Alka, 2016-05-05 21:59:34

  Najważniejszym kryterium wyboru projektów powinny być koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, bo koszt inwestycji to jednorazowy wydatek, a za ścieki mieszkańcy będą płacić całe życie. Można budować rozwiązania bardzo tanie, a wybierane są te drogie. Dlaczego ?
 • Kozińska, 2016-05-05 06:51:00

  Warto przeczytać z nr 21 "Wspólnoty" z 2015 roku tekst o zarządzaniu środowiskiem. I zobaczyć (oraz przede wszystkim powąchać) oczyszczalnie zaprojektowane przez autora artykułu.
 • artmetic ekonsulting, 2016-05-04 21:23:50

  Dotacje na rozwiązania ekologiczne: zapraszamy na stronę Artmetic :)