PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs na szkolenie pracowników wspierających rodzinę

  • pt    9 sierpnia 2016 - 09:53
Konkurs na szkolenie pracowników wspierających rodzinę

W ramach konkursu szkoleniu mogą podlegać m.in. asystenci rodziny i pracownicy placówek wsparcia dziennego (fot. Morguefile.com)

• Jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć udział w konkursie na organizację szkolenia pracowników domów opieki społecznej, asystentów rodzin, wychowawców, psychologów.
• Wnioski będzie można składać od 1 do 30 września.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs (nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16), którego celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach konkursu szkoleniu mogą podlegać m.in. asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych.

Wnioski składać może administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki JST, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, uczelnie, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Merytoryczny zakres szkoleń obejmie między innymi takie obszary jak: organizacja polityki społecznej, praca z rodziną, organizacja pieczy zastępczej, problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, metodyka pracy z dzieckiem i rodziną, prawa dziecka.

Do dofinansowania zostaną wybrane cztery projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

Każdy projektodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września.

Szczegółowe informacje o konkursie tutaj

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.