PARTNER PORTALU
  • BGK

Konkurs NGO dla Warmińsko-Mazurskiego

  • BEZ    26 listopada 2009 - 20:19

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do konkursu zaproszono organizacje, które chcą realizować zadania Samorządu Województwa. Oferty można skłądać do 29 grudnia 2009 r. (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego drugim terminem składania ofert jest 31 maja 2010 r.).
 
Środki przeznaczone w projekcie budżetu województwa na realizację poszczególnych zadań w 2010r. to, w zakresach:
- edukacji i promocji zdrowia publicznego - 160 000 zł,  
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 050 000 zł,  
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 150 000 zł,
- upowszechniania i ochrony praw konsumenta - 30 000 zł,  

- kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 600 000 zł w tym na zadanie:
+ „obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem „Grunwald 2010”, przeznacza się kwotę 100 000 zł,
+ na realizację zadania: „wspieranie przedsięwzięć polegających na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowaniu działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych”, kwotę: 120 000 zł. (na rozstrzygnięcie konkursu w pierwszym terminie przeznacza się kwotę 450 000 zł, natomiast w drugim terminie kwotę 150 000 zł.)
 
- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 105 000 zł,  
- rozwoju turystyki - 200 000 zł,
- aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich - 50 000 zł,
- pomocy społecznej - 165 315 zł, (w tym na działania promujące politykę prorodzinną: 31 000 zł.)
 
- wsparcia rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 100 000 zł, (w tym: w zakresie wsparcia rozwoju wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 20 000 zł oraz integracji środowisk kombatanckich Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 20 000 zł.)

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 r., która zostanie uchwalona przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Środki przeznaczone na realizację tych zadań mogą ulec zmianie również w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.