PARTNER PORTALU
  • BGK

Kontrakt Terytorialny dla Podkarpacia podpisany

  • bad    12 grudnia 2014 - 16:50
Kontrakt Terytorialny dla Podkarpacia podpisany

Mat. prasowe

Marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak w imieniu samorządu województwa oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz ze strony rządu podpisali Kontrakt Terytorialny dla województwa podkarpackiego. Dokument został uzgodniony przez obie strony w trakcie procesu negocjacji.
Marszałek Władysław Ortyl wskazał, że jest to niezmiernie ważny instrument w realizacji polityki rozwoju kraju i województwa podkarpackiego. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji i spotkań w tej sprawie, ale tak już jest w przypadku dużych pieniędzy i ważnych spraw.

- Chciałem podziękować panu ministrowi Rynasiewiczowi za pomoc i wsparcie w trakcie negocjacji kontraktu. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy przy kontrakcie, bo ma on na razie charakter ramowy i wyznacza obszary do inwestowania. Mamy świadomość, że ten dokument będzie w kolejnych latach podlegał renegocjacjom i uzupełnieniom, w zależności od tego, jak będą się pojawiały różne źródła finansowania. Ale dziś jest ważny dzień i cieszymy się z faktu podpisana kontraktu – powiedział tuz przed podpisaniem dokumentu marszałek Władysław Ortyl.

Czytaj też: 8,6 mld euro z UE dla polskiej wsi - KE zaakceptowała program operacyjny

Wiceminister Zbigniew Rynasiewicz podkreślił, że Kontrakt Terytorialny ma służyć, tak jak inne działania, temu, aby na Podkarpaciu powstawały nowe miejsca pracy.

Dziękuję panu marszałkowi i całej grupie osób, które pracowały przy tym kontrakcie za determinację, jasność w wyrażaniu swoich oczekiwań. Myślę, że ten dokument, którego ogólna wartość opiewa na prawie 22 mld złotych, pokazuje, że potrafiliśmy dla właściwego spojrzenia na rozwój regionu dojść do konsensusu – powiedział Zbigniew Rynasiewicz.

Szacunkowa kwota kontaktu to 21,9 mld złotych.

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego poprzedziła podjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwała o zatwierdzeniu dokumentu. Członkowie zarządu byli w swej decyzji jednomyślni.

Czytaj też: Kapitał Ludzki: blisko pół miliona beneficjentów w lubelskim

Kontrakt terytorialny koordynuje działania prorozwojowe podejmowane zarówno przez rząd, jak i samorząd na terenie Podkarpacia. Jest on umową zawartą pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra ds. rozwoju regionalnego, a Zarządem Województwa.

Dokument określa cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i naszego regionu.

Kontrakt finansowany będzie głównie ze środków UE poprzez krajowe programy operacyjne na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, że krajowe i regionalne programy operacyjne nie zostały jeszcze przyjęte przez KE, zawarty Kontrakt ma na razie formę umowy ramowej. Oznacza to, że dokument podlegać będzie dalszym negocjacjom. Uzupełniany będzie o zapisy i uzgodnienia, uzależnione od wyników negocjacji z UE. W bardzo niewielkim zakresie planowane jest finansowanie, wybranych jedynie zadań, ze środków budżetu państwa.

Podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego zawiera: szacunkową kwotę około 21,9 mld zł., wstępnie przeznaczoną dla naszego województwa do roku 2023. Są w nim także uzgodnione cele rozwojowe, których wypełnienie następować będzie poprzez realizację zapisanych w Kontrakcie przedsięwzięć, a także listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Lista przedsięwzięć podstawowych zawiera na razie 25 pozycji, natomiast lista przedsięwzięć warunkowych, których realizacja uzależnione będzie między innymi od dostępności środków finansowych, zawiera 28 pozycji. Ze względu na ramową formę Kontraktu, w dokumencie nie podano kwot wymienionych przedsięwzięć.

Lista projektów nie jest jeszcze kompletna, gdyż żaden z dotychczas negocjowanych celów rozwojowych nie został formalnie zamknięty, część celów rozwojowych nie była jeszcze w ogóle przedmiotem negocjacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.