PARTNER PORTALU
  • BGK

Krajowy Program Reform 2014-2015 przyjęty przez Komitet Rady Ministrów

  • PAP    18 kwietnia 2014 - 10:43

Ministerstwo Gospodarki przygotowało kolejną aktualizację Krajowego Programu Reform (KPR), który jest instrumentem realizacji strategii "Europa 2020", przyjętej przez państwa członkowskie UE w 2010 r. Program przedstawia najważniejsze działania, które zostaną wdrożone w latach 2014-2015. Przekładają się one na realizację krajowych celów strategii. 17 kwietnia 2014 r. dokument przyjął Komitet Rady Ministrów.
Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2014/2015 to już czwarta edycja tego dokumentu. Program zawiera katalog działań, które mają służyć realizacji celów strategii "Europa 2020": w zakresie zatrudnienia, nakładów na B+R, energii i klimatu, edukacji oraz przeciwdziałania ubóstwu.

Do zadań zaplanowanych w KRP na lata 2014-2015, za które odpowiada Ministerstwo Gospodarki należą m.in. stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w ramach działań proinnowacyjnych oraz sieci o znaczeniu ponadregionalnym, pomoc przy tworzeniu otoczenia prawnego dla wprowadzenia systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

W obecnym wydaniu KRP nadal aktualne pozostają kierunki działań zawarte w pierwszej wersji dokumentu. Dotyczą one odrabiania zaległości rozwojowych oraz budowy nowych przewag konkurencyjnych w trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, innowacyjność dla wzrostu inteligentnego oraz aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W dokumencie powiązano realizację poszczególnych zadań krajowych celów strategii Europa 2020 zawartych w KRP z priorytetami nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Środki europejskie z nowej perspektywy będą stanowić istotne źródło ich finansowania.

Program uwzględnia ponadto zalecenia Rady skierowane do Polski w 2013 r. Zawiera też priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2014 r.

Zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, Polska - podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE - przekaże aktualizację KPR do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2014 r. wraz z aktualizacją Programu Konwergencji przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.