PARTNER PORTALU
  • BGK

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty przez rząd

  • pap    12 sierpnia 2014 - 21:13

35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych - to cele Krajowego Programu Ekonomii Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2014-2020 na wsparcie ekonomii społecznej ministerstwo przeznaczy prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu państwa, ze dotacji unijnych czy środków samorządowych. Dokument został dziś przyjęty przez Radę Ministrów.
- Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to ważny dokument, który ma stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju tej strefy w naszym kraju - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym skierowanym do instytucji publicznych, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej. Został przygotowany wspólnie ze stroną społeczną.


Program zakłada, że do 2020 r. podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy Centra Integracji Społecznej) będą kluczowym wsparciem osób w trudnej sytuacji oraz będą dostarczać usługi użyteczności publicznej. Jak ten cel zrealizować?

Przede wszystkim poprzez wzmocnienie roli takich podmiotów we wspólnotach samorządowych oraz powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wśród planowanych działań są m.in. zmiana przepisów ułatwiająca zakładanie nowych stowarzyszeń, przyjęcie standardów konsultacji społecznych, pożyczki i dotacje a także działania promujące ekonomię społeczną.

Czytaj: Młode pokolenia uważa się za stracone

Do końca 2020 roku w ramach programu planowane jest m.in. stworzenie 35 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych, uruchomienie w 12 województwach mikrograntów dla młodzieży czy też stworzenie 100 przedsiębiorstw społecznych w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W latach 2014-2020 budżet programu został oszacowany na prawie 3 mld zł. W kwocie tej uwzględniono nie tylko wydatki z budżetu Państwa, ale także środki unijne czy samorządowe.

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to dokument porządkujący kwestie formalno - prawne oraz sieci wsparcia ekonomii społecznej w Polsce - dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Mogą one przybierać różne formy, wśród których wymienić należy: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje.

Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w takich obszarach jak: ochrona socjalna, usługi socjalne, zdrowie, banki, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona, rzemiosło, sektor mieszkaniowy, dostawy, usługi dla mieszkańców, szkolenie i edukacja, zakres kultury, sport i rozrywka.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.