Kreatywna strategia dla Polski Zachodniej

  • GK/www.wzp.pl
  • 03-04-2012
  • drukuj
„Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” z podpisami pięciu marszałków województw Polski Zachodniej zostały przekazane minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej.
Kreatywna strategia dla Polski Zachodniej

W świetle jupiterów i fleszy dokument podpisywali marszałkowie: województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, lubuskiego – Elżbieta Polak, wielkopolskiego – Marek Woźniak, zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, a w imieniu opolskiego – wicemarszałek Tomasz Kostuś.

Uroczystość w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie była finalnym akcentem zakończenia I etapu prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Zaprezentowane na konferencji „Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” to dokument programowy nowej generacji na poziomie makroregionalnym, identyfikujący potencjały rozwojowe oraz najważniejsze bariery rozwoju tego obszaru.

Czytaj też: Finał prac nad strategią dla Polski Zachodniej

Założenia przedstawiają cele strategiczne i operacyjne przyszłej strategii oraz nakreślają system monitorowania dokumentu. Wymiernym efektem przeprowadzonych prac jest również 19 ekspertyz problemowych, pięć raportów regionalnych oraz raporty: metodyczny i diagnostyczny – wypracowanych przez ekspertów i przedstawicieli województw tworzących Grupę Sterującą, działającą w ramach inicjatywy „Polska Zachodnia 2020”.

Spotkanie na zamku otworzył marszałek Olgierd Geblewicz, który dziękując pani minister Bieńkowskiej za przybycie, równie serdeczne słowa powitania skierował do partnerów inicjatywy.

Zdaniem marszałka Geblewicza moment przekazania „Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej” to wielki dzień tak dla województwa zachodniopomorskiego, jak i pozostałych województw. To zwieńczenie i zarazem podsumowanie blisko dwuletniej pracy nad koncepcją Polski Zachodniej.

– Połączyła nas wspólna wizja makroregionu Polski Zachodniej, otwartego i jednocześnie spójnego terytorialnie – podkreślił marszałek. – Chcemy, aby Polska Zachodnia stała się miejscem kreatywnym i atrakcyjnym. Olgierd Geblewicz nie ukrywał, że autorzy dokumentu liczą na to, że przedstawione założenia zostaną przez rząd poważnie potraktowane.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE