PARTNER PORTALU
  • BGK

Krosno ma szansę na obwodnice

  • KrosnoCity.pl    30 września 2013 - 13:39
Krosno ma szansę na obwodnice

Zarząd Województwa Podkarpackiego prowadził nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego. Na wstępnej liście znajdują się miedzy innymi obwodnice dla Krosna.
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępną listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata 2014-2020.

Celem osiągnięcia skumulowanych efektów rozwojowych i zwiększenia zasięgu oddziaływania postulowanych inwestycji, koniecznym było połączenie części projektów w kompleksowe przedsięwzięcia.

- Lista została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Należy zaznaczyć, iż ma ona charakter wstępny i będzie doprecyzowana na dalszych etapach prac nad przygotowaniem Kontraktu Terytorialnego - informuje Monika Konopka z Biura Prasowego Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Ponad 288 mln na drogi w Krośnie i okolicy

Na liście potencjalnych beneficjentów znalazło się Krosno. Projekt „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno poprzez stworzenie zintegrowanego układu drogowego" złożony został przez gminę Krosno w partnerstwie z 6 gminami.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie siedmiu jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tj. gminy Krosno, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Jedlicze, Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne. O Miejskim Obszarze Funkcjonalnym informowaliśmy już w KrosnoCity.pl: Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno.

Liderem przedsięwzięcia będzie gmina Krosno. Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 288,1 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie ze środków EFRR 244,9 mln złotych.

- Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej MOF Krosno poprzez modernizację istniejących oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych - informuje Joanna Sowa, rzecznik prasowy Prezydenta Krosna.

Łatwiejszy dostęp i większa atrakcyjność

Główne cele projektu to poprawa dostępności komunikacyjnej MOF Krosno i południowej części województwa podkarpackiego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej do planowanej drogi ekspresowej S19 (odcinek Rzeszów - Barwinek ujęty w sieci TEN-T). Ponadto planowana jest poprawa stanu technicznego nawierzchni i zwiększenie nośności wielu lokalnych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych oraz niższa emisja hałasu i wibracji. Podjęte działania mają ułatwić działalność gospodarczą i zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną MOF Krosno (większa dostępność do terenów inwestycyjnych oraz lotniska w Krośnie) oraz zwiększyć atrakcyjność rekreacyjno-turystyczną naszego terenu.

16 kilometrów obwodnic dla Krosna

W ramach projektu planowane są prace inwestycyjne związane z modernizacją, przebudową istniejących oraz budową nowych ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres rzeczowy Krosna obejmuje budowę czterech odcinków dróg obwodowych, tj. obwodnicy południowej, wschodniej, zachodniej i północnej o długości ponad 16 kilometrów oraz wykonanie między innymi skrzyżowań, mostów, wiaduktów, chodników i ścieżek rowerowych.  Szacunkowy koszt działań zaplanowanych na terenie miasta Krosna  wyniesie 231 mln złotych.

Ułatwiony dojazd do miasta

Pozostali partnerzy planują głownie przebudowę istniejących dróg powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Są to głownie drogi, które w sposób bezpośredni lub pośredni komunikują gminy z miastem Krosnem.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.