PARTNER PORTALU
  • BGK

Kultura europejska nie tylko w Europie

  • Anna Trojanowska    7 lutego 2012 - 12:33
Kultura europejska nie tylko w Europie

Unijny Program Kultura (2007-2013) wspiera międzynarodowe projekty kulturalne, również te spoza Unii Europejskiej i państw uczestniczących w Programie. Corocznie wybierane jest jedno lub więcej państw trzecich, z którymi można nawiązać współpracę.
W 2012 roku jest to Republika Południowej Afryki, a w 2013 Australia i Kanada. Dofinansowanie projektu w tym obszarze Programu Kultura może wynieść od 50 tys. do 200 tys. euro. Wnioski można składać do 3 maja.

Polscy operatorzy kulturalni wzięli udział w niemal 500 projektach od początku istnienia Programu w 2000 roku. Kilka z nich to projekty współpracy z krajami trzecimi, np. festiwal poświęcony kulturze współczesnego Kaukazu – „Transkaukazja”. Jego pomysłodawcami są polscy działacze pozarządowi skupieni wokół Fundacji Inna Przestrzeń.

- Byliśmy grupą zapaleńców, którzy chcieli przybliżyć mieszkańcom Warszawy kulturę krajów Kaukazu, udowodnić, że współczesne inspiracje można czerpać nie tylko z Zachodu. Dziś „Transkaukazja” jest  międzynarodowym wydarzeniem o rozpoznawalnej i uznanej marce, angażującym w bezpośrednie działania siedem krajów - wspomina jego początki Witek Hebanowski, prezes fundacji i współtwórca festiwalu.

Festiwal ma charakter interdyscyplinarny, prezentuje m.in. sztuki wizualne, filmowe, muzykę, taniec i wydarzenia z pogranicza gatunków

W roku 2011 Unia Europejska postawiła na współpracę z Meksykiem. Warszawska Agencja Dramatu i Teatru zaangażowała się we francuski projekt "Dare to say it... Be able to do it?" w charakterze współorganizatora. Natomiast Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa współpracował z Instytutem Goethego przy projekcie „Re-Mex. El poder de las artes”. Z unijnych dotacji w ramach tego obszaru korzystało także Konserwatorium Krakowskie im. W. Lutosławskiego i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw z Lublina.

Działania, które dofinansowuje Program Kultura mogą dotyczyć wszystkich dziedzin kultury i sztuki z wyłączeniem sektora audiowizualnego.

– Projekty współpracy z krajami trzecimi muszą mieć wyraźny wymiar międzynarodowy i odpowiadać celom i priorytetom Programu. Nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące, a uczestniczyć w nich musi co najmniej trzech operatorów z trzech różnych krajów UE oraz partner pochodzący z państwa trzeciego. Co ważne, co najmniej połowa działań planowanych w ramach projektu musi się odbywać w państwie trzecim - podkreśla Joanna Bębenkowska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury.

O granty mogą się starać publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury. Wnioskodawca musi mieć status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie. Podczas oceny wniosku, oprócz merytorycznej strony projektu, sprawdzane jest także, czy organizacja posiada wystarczające zasoby finansowe oraz kompetencje i kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia proponowanych działań.

Program Kultura został stworzony przez Komisję Europejską i ma na celu budować europejską współpracę kulturalną poprzez wspieranie międzynarodowej działalności organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w obszarze kultury. Budżet Programu wynosi 400 mln euro. W zależności od projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 2 tys. do 500 tys. euro. Program pozwala uzyskać dotacje na organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia literackie, festiwale, działalność operacyjną oraz badania europejskiej polityki kulturalnej. Wnioskodawcami mogą być: teatry, muzea, galerie sztuki, biblioteki, centra kultury, organizatorzy festiwali, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe, organy władzy publicznej, wydawnictwa.

Wśród zrealizowanych projektów znajdują się przede wszystkim wydarzenia artystyczne, animacyjne i kulturalne, wystawy, koncerty i przedstawienia, a także programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty, spotkania służące wymianie wiedzy, praktyki i teorii.

W Programie Kultura składanych jest około 800 aplikacji rocznie, z czego ponad 250 projektów (czyli 32 proc.) otrzymuje dotację. Polscy operatorzy kulturalni biorą czynny udział w Programie od 2001 roku i z każdym rokiem ich rola rośnie. W obecnej edycji od roku 2007 polskie instytucje uczestniczyły w charakterze współorganizatora w 103 projektach na łączną kwotę 43 mln euro. Polska była liderem w 22 projektach o łącznej kwocie 1,8 mln euro.

Za wdrożenie Programu odpowiedzialna jest Komisja Europejska oraz działająca pod jej nadzorem Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Za promocję Programu odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury. W Polsce Punkt działa w ramach Instytutu Adama Mickiewicza. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Czarnoka, 2012-02-07 14:26:39

    czyli jednak mielismy rację...
  • SŁABY STAN, 2012-02-07 13:58:39

    JUŻ NIE CHCEMY I NIE BĘDZIEMY UŻALAĆ SIĘ NAD STANEM NASZEJ KULTURY! ROZPOCZNIEMY REALIZACJĘ SWOJEGO PROGRAMU UNIJNEGO!!! BEZ ŁASKI I LITOŚCI ZE STRONY URZĘDNIKÓW!!!