PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepsza kontrola infrastruktury i środowiska

  • GK    12 grudnia 2011 - 09:37

Minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Zaktualizowane wytyczne uwzględniają zmiany wynikające z:
– rekomendacji Instytucji Audytowej oraz zmian dokumentów programowych, w tym wytycznych horyzontalnych MRR oraz opracowania projektu wytycznych w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ

– realizacji postulatów uproszczeń systemowych zgłaszanych przez instytucje PO IiŚ, m.in. uproszczenia trybu kontroli RPD Pomocy Technicznej w sektorze środowisko

– uelastycznienia zasad weryfikacji wniosków o płatność na próbie

– uelastycznienia i doprecyzowania zasad sporządzania informacji pokontrolnej etapowej w niektórych przypadkach

– uproszczenia i zwiększenia efektywności systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów.

Dodatkowo, wprowadzono zmiany w zakresie: uszczegółowienia zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych, uszczegółowienia zapisów wytycznych w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu i kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu, wprowadzenia opisu realizacji kontroli krzyżowych w PO IiŚ, uelastycznienia zasad wprowadzania zmian do sektorowych planów kontroli oraz uproszczenie formatu okresowego sprawozdania z realizacji planu kontroli, doprecyzowania obowiązków związanych z wprowadzeniem kontroli do KSI, wprowadzenia wzorów list sprawdzających dotyczących weryfikacji formalnej, finansowej oraz merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność, weryfikacji stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane i prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki).
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.