PARTNER PORTALU
  • BGK

Lokalny Program Rewitalizacji zaakceptowany: Ruda Śląska ma szansę na środki z UE na rozwój i rewitalizację

  • PAP/AT    5 kwietnia 2016 - 20:00
Lokalny Program Rewitalizacji zaakceptowany: Ruda Śląska ma szansę na środki z UE na rozwój i rewitalizację
Przyjęty w ubiegłym roku przez radę miasta program obejmuje 18,5 proc. powierzchni Rudy Śląskiej (Ruda Śląska, fot.wikipedia.org/Przemek Noparlik)

• Lokalny Program Rewitalizacji opracowany przez Rudę Śląską został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
• Dzięki temu miasto ma szansę na unijne środki na projekty służące rozwojowi i poprawie jakości życia.
Pozyskane środki mają być przeznaczone na wzrost dostępności terenów zielonych, uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych, rozwój dziedzictwa kulturowego, realizację projektów społecznych czy modernizację starej zabudowy mieszkaniowej. W pierwszej kolejności Ruda Śląska będzie starać się o pieniądze na renowację zaniedbanych miejskich podwórek.

"Lokalny Program Rewitalizacji do roku 2030 to dokument oparty na współpracy wielu rudzkich instytucji - kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla naszego miasta w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Pozytywna opinia urzędu marszałkowskiego daje nam zielone światło do sięgania po środki zewnętrzne przy realizacji projektów. Z oferowanej puli będziemy się starali pozyskać na rewitalizację jak najwięcej" - zapowiedział we wtorek wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Czytaj też: Ruda Śląska: Zrewitalizowane miejsca rekreacji zostaną połączone Traktem Rudzkim

Przyjęty w ubiegłym roku przez radę miasta program obejmuje 18,5 proc. powierzchni Rudy Śląskiej; na tym terenie mieszka ok. 60 tys. osób. W dokumencie wyszczególniono cztery obszary strategiczne oraz miejsca o dużym potencjale kulturowym, jak tereny szybu górniczego Mikołaj, gródek w dzielnicy Kochłowice, sieć bunkrów, kolonię robotniczą przy ul. Raciborskiej oraz rudzkie Muzeum PRL-u.

Rewitalizacji wspomnianych miejsc ma służyć 60 projektów zawartych w LPR. Wybrano je na podstawie analiz społecznych, ankiet wśród mieszkańców, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Wśród licznych zadań jest m.in. rewitalizacja górniczych szybów: Andrzej, Franciszek i Mikołaj, rewitalizacja Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki oraz budowa centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Z końcem lutego miasto złożyło też wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tzw. Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo-pieszo-rolkarskiej łączącej istniejące i planowane obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią pomiędzy Wirkiem a Nowym Bytomiem, na obszarze ok. 40 hektarów. "Pozytywna ocena LPR-u w przypadku tego zadania nie była wymagana, ale dzięki niej możemy liczyć na dodatkowe punkty podczas oceny projektu" - wyjaśnił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

W LPR obok projektów infrastrukturalnych ważne są też działania społeczne, nastawione na integrację wspólnot sąsiedzkich, wzrost zatrudnienia oraz rozwój mikro i małych firm. Istotnym przedsięwzięciem jest program renowacji podwórek do roku 2030, w ramach którego mają być kompleksowo zrewitalizowane zaniedbane przestrzenie między budynkami w mieście. Samorząd będzie wnioskować o dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych w wysokości ok. 2,1 mln zł.

W październiku ubiegłego roku w życie weszła nowa Ustawa o rewitalizacji, zakładająca m.in. możliwość tworzenia Specjalnych Stref Rewitalizacji, na obszarze których w razie sprzedaży nieruchomości gminie przysługuje prawo pierwokupu. Samorząd chce teraz uaktualnić LPR, aby skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 powstał w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013; w przedsięwzięciu uczestniczyły też samorządy Chorzowa i Świętochłowic.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.