Lubelskie, RPO: Rozdzielono 110 mln zł na aktywizację zawodową

110 mln zł przeznaczonych na aktywizację zawodową, zdobywanie nowych kwalifikacji oraz walkę z ubóstwem trafi wkrótce w woj. lubelskim do organizacji i instytucji, które wygrały pierwsze konkursy na wsparcie z nowego Regionalnego Funduszu Operacyjnego.
Lubelskie, RPO: Rozdzielono 110 mln zł na aktywizację zawodową
W poprzedniej perspektywie finansowej na cele społeczne w Lubelskiem przeznaczone było około 2 mld zł; ze wsparcia skorzystało pół miliona osób (fot.fotolia)

"Pierwsze konkursy na wsparcie obszarów z zakresu funduszu społecznego zostały rozstrzygnięte, listy rankingowe projektów są zatwierdzone. W najbliższym czasie będziemy podpisywać umowy z beneficjentami, trafi do nich 110 mln zł" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Ze wsparcia skorzystać będą mogły osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem, ubogie, które będą chciały uczyć się języków obcych, zdobywać nowe kwalifikacje i zawody, szkolić się w zakresie posługiwania się komputerami.

Dofinansowane będzie poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy, studia podyplomowe, staże i praktyki. Chodzi zwłaszcza o pomaganie młodym, a także w osobom wieku starszym.

Zajęcia dla nich będą prowadziły organizacje pozarządowe, fundacje, szkoły wyższe, firmy.

"To są przeważnie beneficjenci już sprawdzeni w poprzedniej perspektywie finansowej, ponieważ te działania stanowią kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć" - powiedziała Iwona Nakielska, dyrektorka Departamentu Wdrażania EFS w lubelskim urzędzie marszałkowskim.

Nie wydajemy pieniędzy na człowieka, inwestujemy w człowieka

"Nowe w tej perspektywie finansowej jest to, że w efekcie określony procent osób musi znaleźć zatrudnienie i o to muszą się postarać nasi doświadczeni beneficjenci. Wymagana jest kompleksowość wsparcia, indywidualne podejście do uczestnika. Nie wydajemy pieniędzy na człowieka, inwestujemy w człowieka, w kapitał społeczny" - dodała Nakielska.

Pieniądze pochodzą z nowej perspektywy Regionalnego Funduszu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na rozwiązywanie problemów społecznych, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczono w nim 627 mln euro. W tym roku na mają być rozpisane konkursy na rozdzielenie około 600 mln zł z tej kwoty. "Taśma ruszyła" - powiedziała Nakielska.

W poprzedniej perspektywie finansowej na cele społeczne w Lubelskiem przeznaczone było około 2 mld zł; ze wsparcia skorzystało pół miliona osób.

Wspieranie bezrobotnych

Zdaniem dyrektorki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Małgorzaty Sokół, wspieranie osób bezrobotnych daje dobre efekty.

"Sytuacja na rynku pracy się poprawia. Od lutego obserwujemy systematyczny spadek bezrobocia i wzrost liczby ofert pracy. Można powiedzieć, że efekty tej starej perspektywy widać w tej chwili w statystykach" - powiedziała.

Jak podała Sokół aktywizacja jednej osoby bezrobotnej kosztuje od 5 do 9 tys. zł.

W końcu kwietnia w Lubelskiem było prawie 105 tys. bezrobotnych, stopa bezrobocia wynosiła 11,4 proc., natomiast w grudniu ubiegłego roku zarejestrowanych było blisko 108 tys. bezrobotnych, czyli 11,7 proc.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dotacje RPO lubelskie, bznesplany i wnioski:

zajrzyj na stronę Artmetic!

artmetic ekonsulting, 2016-06-11 01:46:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE