PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie: Marszałek mobilizuje ZIT-y, ale też grozi odebraniem pieniędzy

  • AW    19 października 2016 - 08:30
Lubuskie: Marszałek mobilizuje ZIT-y, ale też grozi odebraniem pieniędzy
Przedstawiciele dwóch lubuskich ZIT-ów we wtorek (18 października) wzięli udział w spotkaniach z Zarządem Województwa Lubuskiego dotyczącym wdrażania RPO. (fot.lubuskie.pl)

• Marszałek województwa lubuskiego dała czas do końca 2016 r. obu ZIT-om z regionu na nadgonienie zaległości w kontraktowaniu projektów w ramach RPO.
• Jeśli im się to nie uda, unijne pieniądze zostaną przesunięte na inne konkursy i zadania.
• Problem opóźnień w kontraktowaniu dotyczy jednak całego kraju.
Jak informuje lubuski urząd marszałkowski, zarząd regionu podjął decyzję, iż w przypadku niewdrożenia zaleceń oraz nieosiągnięcia przez Zintegrowane Inwestycje Terytotialne (ZIT-y) do końca 2016 r. 19-procentowego poziomu kontraktacji, instytucja zarządzająca podejmie kroki mające na celu przesunięcie alokacji dodatkowej do działań konkursowych, spoza formuły ZIT.

Oba lubuskie ZIT-y z opóźnieniami

18 sierpnia 2016 r. ZIT zielonogórski zadeklarował zakontraktowanie środków do końca roku na kwotę 97 mln zł. Po dwóch miesiącach (18 października) stwierdzono, że stan wnioskowanych środków wynosi 108 mln zł. Jednocześnie prezydent miasta zadeklarował podwyższenie kontraktacji na koniec bieżącego roku do kwoty 136 mln zł, co stanowić będzie 55 proc. alokacji dedykowanej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Do tej pory w ramach ZIT-u zielonogórskiego podpisane zostały tylko trzy umowy na łączną kwotę dofinansowania 13,5 mln zł (5,39 proc. przyznanej alokacji – w przeliczeniu po aktualnym kursie 251,2 mln zł).

W przypadku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. stwierdzono na dzień 18 października, że podpisana została zaledwie jedna umowa w ramach Poddziałania 8.1.2 na przedsięwzięcie pn. „Unijne przedszkolaki w Gorzowie” na kwotę dofinansowania 1,7 mln zł (0,8 proc. przyznanej alokacji wynoszącej 212,2 mln zł). 18 sierpnia przedstawiciele ZTI Gorzów zadeklarowali zakontraktowanie do końca tego roku kwoty 90 mln zł. 18 października kwota złożonych wniosków wyniosła 34 mln zł. Prezydent miasta obniżył osiągniecie kontraktacji na koniec bieżącego roku do kwoty 44 mln zł., tj. 20 proc. alokacji.

Zarząd mobilizuje ZIT-y

Ministerstwo Rozwoju podczas spotkania zespołu międzyresortowego, a także w piśmie z 8 września 2016 r., określiło, iż z punktu widzenia planu 3-letniego dotyczącego wdrażania RPO, kontraktacja z końcem 2016 r. powinna wynieść co najmniej 19 proc.

W związku z powyższym zarząd województwa podjął decyzję, iż w przypadku niewdrożenia zaleceń oraz nieosiągnięcia do końca 2016 r. wskazanego ww. poziomu kontraktacji przez ZIT-y: MOF Gorzowa Wlkp. oraz MOF Zielonej Góry, Instytucja Zarządzająca podejmie kroki mające na celu przesunięcie alokacji dodatkowej do działań dedykowanych spoza formuły ZIT, tj. w przypadku Zielonej Góry: 95,6 mln zł, a w przypadku Gorzowa 80,9 mln zł.

Wtedy beneficjenci z obu ZIT-ów będą mogli aplikować w konkursach o środki w ramach działań dedykowanych poza formułą ZIT. Takie działanie umożliwi aplikowanie wnioskodawcom, którzy mają gotowe projekty, natomiast region lubuski nie utraci żadnych środków.

Opóźnienia w RPO w całym kraju

O ty, że trzeba mobilizować ZIT-y a nawet straszyć odebraniem pieniędzy mówił w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl marszałek wielkopolski Marek Woźniak.

- Niektórzy z samorządowców źle zrozumieli przywilej posiadania koperty na ZIT – jako element pewnego uspokojenia. Tymczasem w 2018 r. czeka nas kontrola z UE, przeglądy śródokresowe. Dlatego straszymy partnerów ZIT-ów, że jeśli nie będą szybcy, sprawni i skuteczni w realizacji projektów, to będziemy żądać zwrotu pieniędzy - mówił w czerwcu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Artmetic, 2016-11-23 01:04:25

    Dotacje z RPO Lubuskie: zajrzyj na stronę Artmetic!