PARTNER PORTALU
  • BGK

Magurski, Poleski i Wigierski park narodowy oraz woj. kujawsko-pomorskie z unijną dotacją

  • MN    20 lutego 2017 - 12:20
Magurski, Poleski i Wigierski park narodowy oraz woj. kujawsko-pomorskie z unijną dotacją
Wigierski Park Narodowy. (fot. Polimerek/wikipedia.org)

• Trzy Parki Narodowe: Magurski, Poleski i Wigierski oraz województwo kujawsko-pomorskie otrzymają pieniądze w ramach unijnego poddziałania.

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci im w sumie prawie 5 mln zł dotacji na edukację społeczności obszarów chronionych.

• Koszt całkowity realizowanych projektów wyniesie ponad 8 mln zł.
W zeszłym tygodniu NFOŚiGW – jako instytucja wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – podpisał cztery umowy na podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Warsztaty dla mieszkańców i dla samorządowców

Magurski Park Narodowy (MPN) otrzyma 1 463 728,30 zł dofinansowania na przedsięwzięcie o wartości 1 853 721,90 zł. Program edukacyjny dla społeczności lokalnej MPN „Przybliżyć naturę” realizowany będzie na terenie siedmiu gmin, na których położony jest park wraz z otuliną. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i zaangażowania w działania na rzecz ochrony przyrody społeczności lokalnej na terenie gmin sąsiadujących z MPN.

W ramach przedsięwzięcia organizowane będą wydarzenia edukacyjne dostosowane do grupy odbiorców, ich wieku i możliwości. Dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przewidziano m.in. różnorodne cykle zajęć warsztatowych, a dla ich nauczycieli szkolenia i wydanie pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie obejmie też warsztaty terenowe dla samorządowców i osobno dla mieszkańców siedmiu gmin z terenu MPN.

Czytaj też: KE: Jest skarga ws. złej jakości powietrza w Polsce

Inicjatywa MPN obejmie również wydanie szeregu publikacji edukacyjnych, w tym: broszur, plakatów, a także przewodnika „Szlak dobrych praktyk przyrodniczych”, pakiet terenowych kluczy do oznaczania gatunków oraz czasopismo „Magura” skierowane do lokalnej społeczności. W ramach działań informacyjno-promocyjnych powstaną jeszcze dwa filmy i plenerowa wystawa fotograficzna.

Otwarcie na społeczność lokalną

Poleski Park Narodowy (PPN) dotację w wysokości 805 715,00 zł (całkowity koszt: 947 900,00 zł) przeznaczy na projekt, który zwiększy świadomość społeczną i zaangażowanie obywateli w aktywną ochronę obszarów Natura 2000 i PPN oraz wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych.

Zaplanowane działania: „Od zimy do jesieni – Natura wokół nas” (2017) i „Od świtu do zmierzchu – Poznaj swój Park” (2018), realizowane na przestrzeni dwóch lat, pozwolą społecznościom lokalnym poznać, zrozumieć i docenić tereny, na których mieszkają. A w ramach przedsięwzięcia czekają na nich m.in. takie aktywności, jak: konkursy (jeden plastyczny; drugi z wiedzy o Poleskim Parku Narodowym); rajdy rowerowe i jeden pieszy; marsz na orientację; gra terenowa; rowerowe podchody przyrody; kilkudniowe imprezy otwarte upowszechniające wiedzę ekologiczną; terenowe zajęcia warsztatowe; szkolenia oraz wydawnictwa w formie folderu, rodzinnej gry planszowej, puzzli, diaporam i pomocy dydaktycznych.

Chcą zwiększyć świadomość ekologiczną×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2017-03-14 17:42:58

    DOfinansowania z NFOŚGW, dotacje UE: zajrzyj na stronę Artmetic!