PARTNER PORTALU
  • BGK

Małe gospodarstwa w PROW 2014-2020

  • farmer.pl    21 grudnia 2014 - 12:33
Małe gospodarstwa w PROW 2014-2020
Fot. farmer.pl

Małe gospodarstwo w nowym PROW można restrukturyzować albo… przekazać.
"Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej" to działanie PROW 2014-2020, które ma aż pięć poddziałań. Dwa  z nich adresowane są wprost do właścicieli małych gospodarstw.

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa to nowe poddziałanie. Zakłada wypłacenie premii tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale (w drodze sprzedaży lub darowizny) przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Czytaj też: Dodatkowe 84 mln euro z PROW 2007-2013 dla samorządów

Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Roczna stawka pomocy odpowiada 120 proc. rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaca się jednorazowo.

Czytaj też: W lubuskim ostatnie rozdanie z PROW 2007-14

Dla zapewnienia skuteczności wsparcia, rolnik przejmujący grunty należące do beneficjenta działania zobowiązany będzie do zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa w okresie 5 lat.

W przypadku niedotrzymania tego warunku, na nabywcę gruntów nałożona zostanie sankcja w wysokości równowartości płatności bezpośrednich przysługujących do zbytych gruntów za okres, w którym zobowiązanie nie zostało dotrzymane.

To kolejna w PROW pomoc w formie ratalnej premii: pierwsza rata w wysokości 80 proc. kwoty pomocy, druga - 20 proc. Całość: 60 000 zł.

Beneficjent to rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • KRYNIA, 2015-07-27 16:45:22

    Dlaczego z tego programu mogą skorzystać tylko osoby opłacające KRUS ? Powszechnie wiadomo, że właściciele małych gospodarstw pracują bądz też pracowali, opłacając ZUS.