PARTNER PORTALU
  • BGK

Małe granty dla środowisk wiejskich czekają

  • AW    27 grudnia 2011 - 20:19
Małe granty dla środowisk wiejskich czekają

Tylko do 5 stycznia 2012 r. będą przyjmowane zgłoszenia w ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
O dotacje w wysokości do 7,5 tys. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Celem projektu jest promocja postaw i budowanie więzi wśród lokalnych społeczności. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.

Program „Razem Możemy Więcej" jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2009 r. W dotychczasowych sześciu edycjach programu złożonych zostało łącznie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956. 714 zł.

- Nasze kilkuletnie doświadczenie w realizacji programu „Razem Możemy Więcej" pokazuje, że z roku na rok aktywność lokalnych społeczności rośnie. Bardzo nas to cieszy, jednak w wielu przypadkach podejmowane inicjatywy są jednorazowe lub mało efektywne. Poprzez nasz program chcemy promować projekty wartościowe, które angażują różne grupy społeczne. Dlatego w tej edycji szczególnie czekamy na tzw. projekty sieciowe, czyli takie, które są realizowane wspólnie przez kilka podmiotów i obejmują swym zasięgiem kilka gmin/sołectw - powiedział, Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zachęcamy do udziału organizacje pozarządowe, zrzeszenia i inne podmioty kolegialne, które mają ciekawe pomysły i chcą działać na rzecz swoich małych ojczyzn. Na zgłoszenia czekamy jeszcze 10 dni - dodał, Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dla kogo dotacje?

W ramach projektu „Razem Możemy Więcej" o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, proporcjonalnie do wkładu finansowego partnerów, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł

Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Obszary wsparcia

Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:
- szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa,
- szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
- inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w zakładce Programy i Dotacje. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: EFRWP, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie do Programu „Razem Możemy Więcej".

Program jest zarządzany i realizowany bezpośrednio przez EFRWP.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.