PARTNER PORTALU
  • BGK

Małopolska modernizuje drogi

  • JL    21 listopada 2016 - 08:04
Małopolska modernizuje drogi
Ponad 39,2 mln zł trafi na modernizaję dróg w subregionach sądeckim i podhalańskim. Fot. UMWM

Ponad 39,2 mln zł na budowę lub modernizację dróg lokalnych trafi do samorządów w subregionach sądeckim i podhalańskim.
Na realizację wszystkich drogowych inwestycji w ramach środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do małopolskich gmin i powiatów trafi ponad 79,3 ml zł, co łącznie pozwoli na wsparcie 85 projektów.

– Budowa dróg lokalnych z kwotą dofinansowania ponad 60 proc. wartości projektów to nowe działanie w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs okazał się dosyć trudny, o czym świadczy duża liczba odrzuconych wniosków – informuje wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 34 mln zł gminy i powiaty subregionu sądeckiego zrealizują 35 zadań, a prawie 5,2 mln zł pozwoli podhalańskim samorządom na wykonanie 9 przedsięwzięć drogowych. Budowa lub modernizacja dróg jest nowym działaniem realizowanym w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich, które ma na celu lepsze skomunikowanie wsi z istniejącą siecią drogową, a w konsekwencji ułatwienie dostępu do usług publicznych, dojazdu do pracy oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

O przyznaniu dofinansowania w ramach programu decydowała liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących m.in.: dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja zadania (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), wysokości bezrobocia w powiecie oraz powiązania przedsięwzięcia z inwestycjami z zakresu tworzenia infrastruktury szerokopasmowej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • zapytanie, 2016-11-21 12:02:04

    Czemu nie ma listy rezerwowej projektów ?