PARTNER PORTALU
  • BGK

Małopolska postawi m.in na przyjazną energię

  • PAP    24 czerwca 2013 - 23:09
Małopolska postawi m.in na przyjazną energię

Zarząd woj. małopolskiego przyjął w poniedziałek założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym okresie region będzie miał do rozdysponowania 2,58 mld euro.
"Przyjęliśmy pewne wytyczne dla budowania tego programu, którego głównym celem jest prowadzenie takiej polityki i wspieranie takich przedsięwzięć, które będą służyły rozwojowi gospodarczemu i powstawaniu miejsc pracy. Te dwa elementy są kluczowe i będą obligowały każdy projekt, który będzie realizowany w nowej perspektywie" - powiedział dziennikarzom marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

Jak wyjaśnił, nowy program regionalny został podzielony na 12 tzw. osi priorytetowych wyznaczających głównie kierunki rozwoju województwa. Największe z nich to: nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (435 mln euro), dziedzictwo i przestrzeń regionalna (410 mln euro) oraz regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (350 mln euro).

W ramach osi priorytetowej nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego środki będą przeznaczane na inwestycje w drogi lokalne, transport kolejowy i w niewielkim stopniu transport lotniczy.

Oś dziedzictwo i przestrzeń regionalna dotyczy przede wszystkim rewitalizacji miast i uzdrowisk oraz odnowy obszarów wiejskich, a także ochrony, rozwoju, udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Małopolski.

W ramach regionalnej polityki energetycznej przyjaznej środowisku tworzone będą warunki i mechanizmy mające na celu poprawę bilansu energetycznego województwa. Unijne środki przeznaczone będą także na inwestycje dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego oraz infrastruktury do dystrybucji energii.

Sowa przypomniał, że nowy Regionalny Program Operacyjny będzie musiał przede wszystkim realizować unijną strategię "Europa 2020". Oznacza to, że połowa środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie skoncentrowana na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz w zakresie klimatu i energii.

Władze regionu chciałyby w lipcu przyjąć pierwszy projekt nowego programu i do końca lipca przeprowadzić konsultacje społeczne jego założeń. Potem nastąpią uzgodnienia dokumentu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i rządem. Ostateczna wersja, która zostanie skierowana do uzgodnień z Komisją Europejską powinna powstać do końca tego roku.

"Harmonogram optymistyczny byłby taki, żeby nasz program został uzgodniony i zatwierdzony przez komisję Europejską do końca lipca przyszłego roku" - zapowiedział Sowa.

Województwo małopolskie otrzyma 2,58 mld euro zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podziałem środków na Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. Kwoty wskazane przez MRR dla poszczególnych regionów mają ulec jeszcze zwiększeniu pod koniec tego roku po ich przeliczeniu na ceny bieżące, według wskaźnika UE. Obecnie zakłada się, że wskaźnik ten wyniesie 13 proc., co oznaczałoby, że do Małopolski na lata 2014-2020 trafi ostatecznie 2,915 mld euro.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny będzie dysponował drugą co do wielkości kwotą (po województwie śląskim), stanowiącą niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów.

W kończącej się właśnie unijnej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 województwo małopolskie dysponowało 1,792 mld euro łącznie w ramach MRPO oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.