PARTNER PORTALU
  • BGK

Małopolska rozwija się dzięki grantom szwajcarskim

  • em    28 kwietnia 2015 - 10:12
Małopolska rozwija się dzięki grantom szwajcarskim

Organizacje pozarządowe, poprzez zrealizowane projekty, bardzo szeroko wspierały rozwój społeczeństwa obywatelskiego (fot. projektyobywatelskie.pl)

Na Małopolskę przypada blisko 1/3 wszystkich projektów realizowanych dzięki Grantowi Blokowemu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Organizacje pozarządowe w regionie otrzymały dofinansowanie w wysokości 22, 7 mln i przeprowadziły 89 przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ten duży zastrzyk finansowy ożywił trzeci sektor i pozwolił podejmować więcej skutecznych działań.

Dlaczego Małopolskie

Województwo małopolskie zostało uznane za jeden z czterech regionów w Polsce znajdujących się na tzw. obszarze koncentracji geograficznej (także: województwa lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Zdaniem grantodawcy, projekty w tych częściach Polski należało szczególnie wspierać, by zwiększyć spójność społeczno-gospodarczą w skali kraju. - Fundusze szwajcarskie mają na celu pomagać organizacjom pozarządowym w kształtowaniu, już od najmłodszych lat, aktywnych, przedsiębiorczych, obywatelskich postaw lokalnych społeczności - mówi Tomasz Argasiński z Fundacji Czarna Owca Pana Kota z Krakowa, która realizowała projekt „Trening czyni aktywistę”. - To takie małe regionalne rewolucje, w których mamy szczęście brać udział i możemy uwrażliwiać oraz zachęcać mieszkańców do włączania się w sprawy najbliższego otoczenia, sprawowania kontroli obywatelskiej nad władzą, świadomego korzystania z praw obywatelskich, angażowania się w wolontariat czy troszczenie się o świat zwierząt – dodaje.

Organizacje pozarządowe, poprzez zrealizowane projekty, bardzo szeroko wspierały rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zajmowały się m.in. prawami uchodźców i imigrantów, usprawnianiem współpracy samorządów i obywateli, aktywizacją kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, rozwojem wolontariatu czy prawami zwierząt. Co ważne, blisko 1/5 małopolskich projektów miała miejsce na obszarach wiejskich.

– Cieszy fakt, że na wsiach i w mniejszych miastach prężnie działają organizacje, które chcą realnie wpłynąć na podniesienie jakości życia na swoich terenach. Fundusze szwajcarskie wyszły im naprzeciw i w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) wydzielono osobną pulę środków dla małych, mniej doświadczonych organizacji – mówi Karolina Malińska, przedstawicielka Operatora grantu.

Wszystkie projekty w jednym miejscu

Aby informować o 347 projektach realizowanych w całej Polsce dzięki funduszom szwajcarskim, powstał portal www.projektyobywatelskie.pl. W intuicyjnym poruszaniu się wśród przeprowadzonych przedsięwzięć pomaga przyjazna wyszukiwarka, gdzie można wybrać np. obszar tematyczny, lokalizację, wpisać słowa kluczowe. Oprócz dostarczania opisów projektów, informacji o organizacjach, partnerach zagranicznych, stanowi źródło wiedzy i inspiracji. Zazwyczaj w ramach konkretnych projektów zostały wypracowane materiały pomocnicze, poradniki, narzędzia badawcze. Wszystko, co powstało, jest udostępniane na portalu bezpłatnie.

Fundusze Szwajcarskie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski i innych 11 krajów UE, które przystąpiły do niej w latach 2004-2007. Pomoc ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym. W ramach Funduszy Szwajcarskich powstał instrument finansowy Grant Blokowy, a w jego obrębie dwa fundusze: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) i Fundusz Partnerski (FP). Przedstawione na portalu projekty dotyczą FOP. Fundusz ten ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którego podstawą są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, wyróżniający się zaangażowaniem dla wspólnego dobra, biorący odpowiedzialność za siebie
i najbliższe otoczenie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.