PARTNER PORTALU
  • BGK

Małopolska, RPO 2014-2020: Do wzięcia 44 mln zł na gospodarkę odpadami

  • MN    5 października 2017 - 14:07
Małopolska, RPO 2014-2020: Do wzięcia 44 mln zł na gospodarkę odpadami
Wnioski o dofinansowanie można składać do 7 grudnia. (fot. pixabay)

W Małopolsce można wnioskować o dofinansowanie budowy PSZOK-ów, instalacji odzysku, recyklingu i ponownego użycia oraz przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. Do rozdysponowania jest blisko 44 mln złotych.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywa się w ramach 5. Osi priorytetowej - Ochrona środowiska, Działania 5.2 - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami (poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR).

W ramach konkursu realizowane będą projekty dotyczące: budowy, rozbudowy, przebudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z punktami napraw; budowy, rozbudowy, przebudowy instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia; przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną oraz do przedsiębiorców.

Pula środków wynosi 43,8 mln zł. W odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących wsparcia PSZOK-ów kwalifikowane będą projekty o wartości do 2 mln zł i obsługujące do 20 tys. mieszkańców (warunki muszą być spełnione łącznie).

Czytaj też: Nabór wniosków, NFOŚIGW: 630 mln na zmniejszenie emisyjności gospodarki

W odniesieniu do przedsięwzięć dotyczących pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. Wnioski przyjmowane są od 2 października 2017 r. do 7 grudnia 2017 r. do godziny 15 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO). Termin rozstrzygnięcia konkursu
w maju 2018 r. Szczegóły na stronie: rpo.malopolska.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.