PARTNER PORTALU
  • BGK

Marszałkowie chcą dyskutować o Polityce Spójności po 2020 r.

  • pt/pap    18 maja 2016 - 15:19
Marszałkowie chcą dyskutować o Polityce Spójności po 2020 r.
Wojciech Saługa marszałek województwa śląskiego (fot.wnp.pl)

Deklarację gotowości do dyskusji o kształtowaniu ram Polityki Spójności po 2020 r., a także apel do rządu ws. roboczej wymiany poglądów i stanowisk w tej sprawie przed ich przedstawieniem na forum europejskim – sformułował Konwent Marszałków Województw RP.
W stanowisku przyjętym podczas obrad Konwentu - odbywających się równolegle z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach - marszałkowie przypomnieli m.in., że dyskusja o przyszłości Polityki Spójności po 2020 r. rozpoczęła się już na forum Komitetu Regionów m.in. w odniesieniu do propozycji Dolnej Austrii czy regionów szwedzkich i francuskich.

W tym kontekście Konwent Marszałków Województw RP zadeklarował, że polskie samorządy województw "pragną aktywnie, na jak najwcześniejszym możliwym etapie, włączyć się w kształtowanie ram Polityki Spójności po 2020 r., które pozwolą na stworzenie spójnej, skoordynowanej polityki rozwojowej, dostosowanej do regionalnych potrzeb i nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską w najbliższych latach".

Samorządowcy napisali, że "jako reprezentacje regionalnych wspólnot samorządowych i doświadczeni partnerzy władz unijnych oraz krajowych w realizacji Polityki Spójności", a także m.in. wobec swoich doświadczeń jako tzw. instytucji zarządzających dla Regionalnych Programów Operacyjnych, pragną "aktywnie wspierać i inspirować władze krajowe w tworzeniu, negocjowaniu, a następnie sprawnym wdrażaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań dla Polityki Spójności po 2020 r.".

Konwent zadeklarował, że w drugiej połowie roku zajmie stanowisko w zakresie Polityki Spójności po 2020 r. Jednocześnie zapowiedział, że planuje aktywnie włączyć się w kształtowanie Polityki Spójności po 2020 r. w ramach Komitetu Regionów oraz innych gremiów krajowych i europejskich, aby zapewnić polskim regionom realny wpływ na jej przyszły kształt.

"Konwent Marszałków Województw RP oczekuje od strony rządowej efektywnej współpracy w zakresie Polityki Spójności po 2020 r., w tym roboczej wymiany poglądów i stanowisk przed ich przedstawieniem na forum europejskim" - podkreślono w stanowisku.

Podczas środowych obrad w Katowicach Konwent przyjął ponadto stanowiska w sprawach: "rekomendacji w zakresie polityki senioralnej", "zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ochrony zdrowia", czy "dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu remontów, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi".

Inne przyjęte w środę stanowiska Konwentu dotyczą: "zakresu audytów krajobrazowych i ich przystosowania do skali regionalnej", "trybu pracy Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia", "stosowania pełnej wysokości stawek kosztów pośrednich dla instytucji zarządzających oraz instytucji pośredniczących RPO", a także powołania swoich przedstawicieli do Grupy Roboczej EFS

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • Artmetic, 2016-06-11 01:47:57

    Dotacje RPO dla firm, biznesplany i wnioski: zajrzyj na stronę Artmetic!