PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie regionem przejściowym po 2013 r.

  • MRR    22 kwietnia 2011 - 20:56
Mazowieckie regionem przejściowym po 2013 r.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska spotkała się z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Rozmawiano o perspektywach rozwojowych.
- Zależy nam, by w budżecie UE po 2013 roku, Mazowsze, które przekroczyło już 75 proc. unijnej średniej PKB, jako region przejściowy utrzymało pełne wsparcie z funduszy strukturalnych - zapowiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na spotkaniu z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz prezydent m. st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Wg. Stanowiska Rządu RP ws. przyszłości Polityki Spójności po 2013 r. regionami przejściowymi powinny być regiony przekraczające poziom 75 proc. średniej PKB na mieszkańca w całej Unii i wychodzące z Celu 1 (Konwergencja). Poziom ich wsparcia nie powinien znacząco odbiegać od tego, który by otrzymały pozostając w Celu 1.

Ministerstwu Rozwoju Regionalnego zależy na tym, by ustanowić mechanizm przejściowy dla regionów wychodzących z Celu 1, bez względu na ich poziom PKB per capita. - Chcemy także utrzymać poziom współfinansowania i zakres tematyczny wsparcia maksymalnie zbliżony do poziomu, który będzie obowiązywał dla pozostałych regionów w ramach Celu 1 polityki spójności – zaznaczyła minister Bieńkowska.

W kolejnej perspektywie budżetowej województwo mazowieckie zachowa możliwość finansowania inwestycji z Funduszu Spójności. Nie ma zatem zagrożenia dla budowy obwodnicy wokół Warszawy i innych inwestycji finansowanych z tego Funduszu, zapisanych do realizacji w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Zgodnie z obecnie toczącą się debatą nad kształtem polityki spójności po 2013 r. można się spodziewać większej koncentracji tematycznej unijnego wsparcia na celach prorozwojowych, zgodnych ze Strategią Europa 2020. Resort rozwoju regionalnego będzie się starał, by w przyszłej perspektywie finansowej pozastołeczny obszar województwa mazowieckiego otrzymał możliwie największe wsparcie, zbliżone tematycznie do wsparcia adresowanego do regionów Celu 1 polityki spójności.

Minister Elżbieta Bieńkowska dodała, że tematyka miejska zajmuje istotne miejsce w dyskusji nad przyszłością polityki spójności. Dodatkowo niektóre państwa członkowskie, w tym Polska, wyraziły zainteresowanie utworzeniem specjalnych warunków dla regionów stołecznych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.