PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze będzie starać się o 200 mln euro

  • PAP    16 października 2013 - 19:30
Mazowsze będzie starać się o 200 mln euro

Mazowsze będzie starać się o dodatkowe 200 mln euro z pieniędzy na Polskę Wschodnią, co stanowi 10 proc. funduszy na ten cel.
Poinformował w środę na konferencji prasowej marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Więcej informacji na Ogólnopolskiej Konferencji Komunalnej PortaluSamorządowego 28.11.2013 r. w Warszawie 

Marszałek poinformował przed odbywającą się w środę w Warszawie. regionalną konferencją poświęconą nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, że pieniądze, które Mazowsze uzyskałoby z Programu Polska Wschodnia 2014-2020, mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie budowy dróg łączących województwo mazowieckie z ościennymi regionami: województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim.

„To w pełni będzie wyczerpywało potrzeby wspólne i będzie elementem poprawiającym infrastrukturę" - powiedział Struzik.

Program Polska Wschodnia 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pieniądze z programu uzupełniają i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Struzik poinformował, że z budżetu. UE na lata 2014-2020 Mazowsze ma otrzymać 3,3 mld euro. „W tej chwili pracujemy nad tym, aby sensownie te środki podzielić na poszczególne kategorie interwencji" - powiedział.

Marszałek wskazał, że zgodnie z danymi Eurostatu (unijnego urzędu statystycznego) województwo mazowieckie jest najlepiej rozwiniętym regionem Polski. Dochód na mieszkańca przekroczył 90 proc. średniej unijnej, a wskaźnik wydatków na badania i rozwój wyniósł w regionie ok. 1,5 proc. PKB. (przy czym w najlepszych regionach UE stanowi on 7 proc. PKB). Według marszałka w latach 2001-2010 Mazowsze dokonało „olbrzymiego skoku" i rozwijało się w tempie jednym z najszybszych w UE.

W efekcie Mazowsze znalazło się w kategorii regionów dobrze rozwiniętych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. „To oznacza, że mamy - niestety - redukcję wsparcia unijnego" - powiedział. Dodał, że dzięki staraniom m.in. rządu udało się jednak wykreować nową kategorię regionów, tzw. przejściowych. Mają one zagwarantowane co najmniej 60 proc. środków z perspektywy finansowej z lat 2007-2013.

Struzik powiedział, że Mazowsze określiło wymagane przez UE cztery tzw. koncentracje tematyczne. To sfera badawczo-rozwojowa i innowacje, rozwój i budowanie e-społeczeństwa, wsparcie dla małych i średnich firm, budowanie gospodarki racjonalnie korzystającej z zasobów.

Dodał, że w planach Mazowsza są też kwestie społeczne (np. przeciwdziałanie bezrobociu., czy edukacja przez całe życie). W wojewódzkich planach po raz pierwszy ma zostać zastosowany nowy rodzaj instrumentu, tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), na realizację którego zaplanowano 150 mln euro. Marszałek poinformował, że planowany jest także analogiczny do ZIT Regionalny Instrument Terytorialny (dla subregionów Ciechanowa, Radomia, Płocka, Ostrołęki, Siedlec) z kwotą 118 mln euro.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.