PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze: pół miliarda złotych na infrastrukturę badawczo-rozwojową

  • MN    6 września 2016 - 15:03
Mazowsze: pół miliarda złotych na infrastrukturę badawczo-rozwojową
Wdrożenie RPO WM w 2020 r. na Mazowszu powinno przynieść większe urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz większą aktywność badawczo-rozwojową (fot. pixabay)

• Jeszcze w tym roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza będą miały do wykorzystania pół miliarda złotych z funduszy unijnych.
• Pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej.
• Konkursy ruszą jeszcze w tym roku.
Szczegóły wsparcia oraz założenia „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i możliwe źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej przedstawicielom środowisk naukowych przedstawili 6 września marszałek Adam Struzik oraz eksperci ds. funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego.

– Co obecnie w najwyższym stopniu decyduje o konkurencyjności gospodarki? Innowacyjność – podkreśla marszałek Adam Struzik. - Tylko gospodarka oparta na wiedzy może na przestrzeni lat zagwarantować wzrost poziomu życia mieszkańców regionu. Jednak, aby innowacje mogły powstawać, trzeba ich twórcom, czyli jednostkom badawczo-rozwojowym oraz przedsiębiorcom zapewnić dostęp do odpowiednich narzędzi - dodaje.

Jednym z podstawowych źródeł finansowania takich narzędzi jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Do 2020 r. zakłada on wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw kwotą 278 mln euro. Zgodnie z harmonogramem naborów zatwierdzonym przez zarząd województwa mazowieckiego na 2016 r. konkursy na blisko połowę z tych środków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Oznacza to, że tylko w 2016 r. do wykorzystania będzie aż pół miliarda złotych.

62 mln euro na infrastrukturę

W 2016 r. planowany jest konkurs, w którym mazowieckie ośrodki naukowo-badawcze będą mogły sięgnąć po ponad 62 mln euro na projekty wspierające infrastrukturę badawczo-rozwojową. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się projekty, które zostaną ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa mazowieckiego. Głównym celem tego wsparcia nie jest jednak wyłącznie zakup niezbędnej infrastruktury, ale osiągnięcie większego urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej. Szansę na dofinansowanie mają więc te przedsięwzięcia, które w największym stopniu gwarantują komercjalizację wyników prac B+R. Przyznane dofinansowanie będzie musiało być zgodne z RPO WM 2014-2020, szczegółowym opisem osi priorytetowych oraz regulaminem konkursu.

Szczegółowe wymogi związane z konkursem, w tym regulamin dostępne będą na stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.

20 mln euro na działalność

Już w październiku br. o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy. Do rozdysponowania będzie 20 mln euro. Aby uzyskać dofinansowanie projekt będzie musiał być zgodny z jednym z obszarów wskazanych w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” – bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia.

Dodatkowo, w harmonogramie naborów przewidziano również 5 mln euro na wsparcie procesu eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. W ramach tego konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Aby zachęcić podmioty nieposiadające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R ogłoszony jest również konkurs na małe projekty badawczo-rozwojowe (Bony na innowacje). Za pośrednictwem bonów możliwa jest realizacja prac badawczo-rozwojowych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Szczegółowe wymogi związane z konkursami, określone zostaną w regulaminach konkursów, które zostaną opublikowane na stronie http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/.×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-09-18 21:48:20

    Dotacje dla firm z RPO Woj. Mazowieckiego zajrzyj na stronę Artmetic!